Menu

TOPPSAKENE

Bjørner med østlig opphav påvist i Sverige for første gang

Bjørner med østlig opphav påvist i Sverige for første gang

Den skandinaviske bjørnebestanden er relativt robust og har god utveksling av individer og gener med nabobestandene. Dette fremgår i en ny studie som har undersøkt genetikk hos hannbjørner over store deler av utbredelsesområdet i Skandinavia og Fin...

Siste om fiske

Siste om friluftsliv

Siste om naturfoto

Siste om utstyr

Følg oss