Menu

TOPPSAKENE

Inntil seks bjørner kan lisensfelles

Inntil seks bjørner kan lisensfelles

  Miljødirektoratet har vedtatt en samlet lisensfellingskvote på tre bjørner i de regionene hvor bestandsmålet ikke er nådd. I tillegg står det igjen to bjørner på rovviltnemnda i Hedmarks felles kvote for skadefelling og lisensfelling. I Oppland ha...

Siste om fiske

Siste om friluftsliv

Siste om naturfoto

Siste om utstyr

Følg oss