Menu

Pliktig organisering for grunneiere

  • Skrevet av 

LAKSEVASSDRAG: Grunneiere får plikt til å organisere seg i arbeidet med å forvalte vassdrag med anadrome laksefisk, ifølge en ny forskrift.

 Det er Miljøverndepartementet som har vedtatt forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. Forskriften er utviklet i nært samarbeid med rettighetshaverorganisasjonene.

 Forskriften inneholder nærmere bestemmelser om gjennomføring og utøvelse av felles organisering og drift av vassdrag, og om beregning og vektlegging av den enkelte rettighetshavers andel i fisket. Hensikten med forskriften er å legge bedre til rette for lokal forvaltning av fiskeressursene, å gi rettighetshaverne konkrete virkemidler for oppfølging av egne vedtak, og å forenkle de administrative rutinene i forholdet mellom lokal og sentral forvaltning.

I forbindelse med at forskriften pålegger rettighetshaverne i vassdrag nye plikter, har Miljøforvaltningen bevilget midler til et prosjekt i regi av organisasjonen Norske Lakseelver. Prosjektets formål er blant annet å hjelpe rettighetshaverne i det enkelte vassdrag med organiseringsprosessen, og å utarbeide vegledningsmateriale som gjøres tilgjengelig for alle vassdrag som er omfattet av kravet om pliktig organisering.


Les den nye forskriften

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss