Menu

Begrenset tilbakemelding på redskapstap i fritidsfiske

  • Skrevet av 

Fiskeridirektoratets rapporteringssystem for tap av fiskeredskaper i fritidsfiske har så langt gitt tapstall under hva som er rimelig å forvente. Vi oppfordrer fritidsfiskere til å bruke rapporteringsordningen.

 

 

I september i fjor ble det mulig å rapportere inn tap av fiskeredskaper fra fritidsfiske. Rapporteringsmuligheten er en enkel webbasert løsning (se lenke under). Formålet med denne rapporteringsmuligheten er å fremskaffe et grunnlagsmateriale for å vurdere tapsomfanget i forbindelse med fritidsfiske. Det finnes rimelig god oversikt for dette innen kommersielt fiske gjennom en rapporteringsordning og årlige opprenskinger.

– Vi er på langt nær skremt av den så langt begrensede meldingsmengden. Selv om den mest intensive tiden av året for fritidsfiske gjenstår, så opplever vi mengden som overraskende lav, sier Gjermund Langedal ved Fiskeridirektoratets utviklingsseksjon.

Hvilke type tiltak som kan være aktuelle for tapte fiskeredskap innen fritidsfiske er ikke vurdert. Først må tapsomfanget kartlegges og deretter kan eventuelt videre forløp bli vurdert.

Forsøpling av havmiljøet
– Det er imidlertid liten tvil om at tapte redskaper som garn, ruse og teiner, representerer en fare for skjult beskatning av ressursene og bidrar til forsøpling av havmiljøet, sier Langedal.

– I tillegg viser erfaring at allerede tapte fiskeredskaper lett medfører ytterligere tap i samme område ved at redskapen hekter seg fast og slites av. Det er derfor viktig at det blir forsøkt å gjenfinne redskapen og at eventuelle tap blir registrert gjennom Fiskeridirektoratets rapporteringsordning.

Bidrag fra dykkere
– Vi har mottatt flere henvendelser fra dykkere med spørsmål om de også kan rapportere redskap de tar opp. I den fasen vi er nå så er slike bidrag fra dykkere bare positivt.

Selv om det så langt ikke er lagt til rette for opprydding av redskapstap fra fritidsfiske, så får flere av meldingene som er mottatt innvirkning på årets opprenskningsprogram for det kommersielle fisket.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss