Menu

Tjene penger på fritidsfiske?

  • Skrevet av 
Reglene for salg av fisk har et tydelig skille mellom fritidsfiske og yrkesfiske. Det er fastsatt en omsetningsgrense for fangst tatt fra land eller med fartøy som ikke er registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister over fiskefart
 

Omsetningsgrense
En person eller et foretak kan ikke omsette fangst for mer enn kr 50 000 per kalenderår. Dette er den samme grensen som utløser registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven for næringsdrivende ved omsetning av varer og tjenester.

Dersom flere personer eller foretak fisker med samme fartøy, kan det til sammen ikke omsettes for mer enn kr 50 000 av fangst tatt med dette fartøyet per kalenderår. Grensen gjelder altså både per person/foretak og per fartøy.

Krav om registrering av båt
Fra 1. februar 2013 må fritidsfiskere som skal fiske torsk for salg først registrere båten i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregistrene.

For å fiske torsk for omsetning skal båten være påført registreringsmerke eller kjenningssignal godt synlig og tydelig på begge sider av båten.

Registreringsmerket/kjenningssignalet skal føres på sluttseddelen ved omsetning.

Den som vil registrere båten må henvende seg til Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregistrene.

Torskekvote for fritidsfiskere
Fra 1. februar 2013 kan fritidsfiskere nord for 62° N maksimalt fiske og lande 2 000 kg torsk (rund fisk) for omsetning per kalenderår. Sør for 62° N kan fritidsfiskere fremdeles kun fiske og lande maksimalt 1 000 kg torsk (rund fisk) for omsetning per kalenderår. Både sør og nord for 62° N gjelder begrensningen per person og per fartøy.

Den som ønsker å fiske mer enn 1000 kg torsk for salg, må altså både fiske og lande all torskefangst nord 62° N.

Hvem kan ikke være fritidsfisker?
Den som eier eller er medeier av en merkeregistrert båt, kan ikke drive fritidsfiske for omsetning av fiskeslag som den merkeregistrerte båten er tildelt kvote for. Eiere av merkeregistrerte båter skal ikke kunne bruke en fritidsbåt til å fiske et tillegg til kvoten. Dette gjelder alle som har en eierandel i en merkeregistrert båt som er tildelt kvote, uavhengig av hvor liten eierandelen er. Det er for eksempel ikke noe krav om å eie mer enn 50 prosent av den merkeregistrerte båten for å være omfattet av regelen.

Generelt om omsetning av fisk og skalldyr
Som fritidsfisker kan du altså omsette fangsten din, men omsetningen skal alltid skje gjennom et fiskesalgslag eller godkjent kjøper. Fiskeridirektoratet har registre over hvem som er registrert som godkjente kjøpere av fisk gjennom salgslagsordningen.

Dersom fiskerimyndighetene har fastsatt fiskestopp for yrkesfiskerne, kan heller ikke du som fritidsfisker fiske for omsetning. Dette betyr at du må begrense fisket til egen husholdning.

 

Kilde: Fiskeridir

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss