Menu

Unngå båtulykkene

  • Skrevet av 
Årlig dør et 30-talls mennesker i ulykker med fritidsbåt i Norge, og mange ulykker kunne vært unngått. Dette bør du tenke på før du legger ut på båttur.

 

De aller fleste omkomne i fritidsbåter er voksne menn. Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich i KLP mener de aller fleste er flinke til å utstyre sine barn med redningsvester, men at deofte glemmer å sikre seg selv. De fleste dødsulykkene skjer ved kantring og fall over bord.

- Det er tungt å svømme og komme seg opp av vannet med klær på, påpeker Frich.

I tillegg til rundt 30 dødsulykker, skader noen hundre mennesker seg i fritidsbåt hvert år. Opplæring og kunnskap er derfor viktig både for unge og voksne båtførere.

Frich har denne huskelisten til de som skal nyte båtlivet i sommer:

 

Båtførerbevis

- For personer født etter 01.01.1980 er det nå obligatorisk med båtførerbevis dersom man skal føre båter med større lengde enn 8 meter eller dersom båten har større motor enn 25 hk. Strengt tatt bør alle som skal ferdes til sjøs, også de født før 01.01.1980, ha gjennomført båtførerprøven – dette er kunnskap alle som ferdes i båt bør ha.

 - Det er også viktig å være oppmerksom på at det finnes bestemmelser som begrenser barn under 16 år sin adgang til å føre båt. Barn under 16 år kan ikke føre fartøy som er lengre enn 8 meter, har større motor enn 10 hk eller går fortere enn 10 knop, forteller kommunikasjonsdirektør i KLP, Ole Jacob Frich.

 

Redningsvest

Det er påbudt å ha flyteplagg/redningsvest til alle som er om bord i båten. Det er ikke påbudt å bruke disse til enhver tid, men det er sterkt å anbefale – også for voksne. Faller man over bord fra en båt i rom sjø, er det ikke så enkelt å bli berget ombord igjen som man kanskje skulle tro.

- Med flyteplagg på behøver du ikke bruke alle krefter på å holde deg flytende, noe som kan være tungt om du er fullt påkledd idet du faller i vannet, men derimot på å komme deg opp av vannet igjen, sier Frich.

 

Kartplottere

De siste årene har det skjedd en rask utvikling i tilbudet av GPS-baserte kartplottere og tilsvarende kartapplikasjoner som du kan laste ned på smarttelefoner og lesebrett. Dette er et veldig nyttig hjelpemiddel til bruk ved navigering til sjøs.

 - Kartplotteren erstatter ikke alminnelig kunnskap om navigering. Det er viktig å være godt kjent med hvilken betydning sjømerker, staker og fyrlys har når du er på sjøen, samtidig som du alltid skal være visuelt orientert om hvor du befinner deg. Skulle du få problemer med strømforsyning til kartplotter eller oppleve manglende dekning (satelittskygge etc.) bør du ha en back-up løsning. Et ”gammeldags” papirkart over det området du befinner seg i bør derfor være obligatorisk om bord  - i hvert fall på litt lengre turer, sier Frich.

 

Kommunikasjon

Det er også viktig å kunne kommunisere med omverdenen om du skulle få problemer, for eksempel ved motorhavari, illebefinnende, sykdom eller skade:

- Mobiltelefonen fungerer greit så lenge man er nær land. Sørg for at denne er godt ladet opp før du legger ut på tur, og oppbevar den gjerne i et vanntett etui. Slike får du kjøpt i båt- og sportsforretninger, forteller han.

 

Planlegger du turer lengre fra land vil mobil-dekningen fort kunne bli variabel – spesielt i grov sjø hvor bølgetoppene kan bryte signalet fra mobiltelefonen til basestasjonen på land. For slike turer bør du ha en VHF-radio om bord, slik at du kan kommunisere med andre båter og kystradiostasjoner. VHF-senderne har bedre dekning godt utenfor kysten. For å kunne betjene en VHF-sender må man ha bestått et kurs og fått radio-operatørsertifikat. Slike kurs arrangeres regelmessig over hele landet.

 

Klær og proviant

- Du må sørge for å ha med deg klær og proviant tilpasset turen. Vær tilstrekkelig utrustet til at du tåler et litt lengre opphold på sjøen enn planlagt, om noe uforutsett skulle skje, avslutter Frich.

 

 

Til sist minner vi om sjøvettreglene:

 

1. Tenk sikkerhet.

 Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

 

2. Ta med nødvendig utstyr.

 Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

 

3. Respekter vær og farvann.

 Båten må bare benyttes under egnede forhold.

 

4. Følg Sjøveisreglene.

 Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

 

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.

 Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

 

6. Vær uthvilt og edru.

 Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

 

7. Vis hensyn.

 Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss