Menu

Regulerer fiske i fire regioner

  • Skrevet av 

Urovekkende lave fangster fører til at Miljødirektoratet gjør en ekstraordinær regulering av fisket etter laks i sjø og vassdrag i fire regioner. Sannsynligvis blir det for lite gytefisk i flere vassdrag i de aktuelle områdene til høsten.

Regionene det gjelder er Nordmøre, Trondheimsfjorden, Nord-Troms og Vest-Finnmark.

  • Miljødirektoratet stenger fiske etter laks i sjøen med kilenot fra fredag 26. juli kl. 18.00.
  • Fra og med 27. juli skal all hunnlaks som fanges i vassdragene i disse regionene settes ut igjen. Alternativt skal vassdragene med fisketid til 15. og 31. august stenges 14 dager tidligere. Det vil si henholdsvis 1. og 15. august. Den lokale forvaltningen må avgjøre hvilket alternativ som passer best.

Færre laks i juli

Antall mellom- og storlaks som har kommet inn til kysten (innsiget) har avtatt markant i juli. Fangstene av laks i elvene hittil i år har generelt vært lavere i år enn i fjor, selv om det er regionale forskjeller.

– Foreløpige vurderinger gjort av Norsk institutt for naturforskning tyder på at det er urovekkende lave fangster i enkelte elver på Nordmøre, i Trondheimsfjorden, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Spesielt bekymret er vi for situasjonen i Trondheimsfjorden, der innsiget til elver som Gaula og Orkla var lavt også i 2012, sier fungerende seksjonsleder Heidi Hansen ved fiskeseksjonen i Miljødirektoratet.

For lite gytefisk

På grunn av det lave innsiget, vil det sannsynligvis ikke bli tilstrekkelig med gytefisk i mange vassdrag i de aktuelle områdene til høsten. Derfor er det viktig å sikre at flest mulig av hunnlaksen overlever til gyting.

Antall villaks som hvert år kommer tilbake fra havet til Norge svinger normalt fra år til år. Innsiget er betydelig redusert siden 1980-tallet og har vært stabilt lavt de siste seks årene (sewww.vitenskapsradet.no ). Fra perioden 1983-1986 og til 2009-2012 er innsiget redusert med mer enn 50 prosent. Det ser ut til at innsiget blir spesielt lavt i 2013.

Vedtaket er truffet uten høring eller konsultasjon med Sametinget, jf. bestemmelsene i Forvaltningsloven paragraf 37 annet ledd.

Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss