Menu

Miljøpris for lukket oppdrettsanlegg

  • Skrevet av 

Akva Design AS får Fiskeridirektoratets Miljøpris 2013 for å ha utviklet et system for oppdrett i sjøen som vil kunne bidra til å løse utfordringer knyttet til lakselus, rømming og utslipp fra oppdrettsanlegg.

Årets vinner av Miljøprisen, Akva Design AS, holder til i Brønnøysund, og har gjennom vel to år testet ut ny teknologi som allerede har vist stor effekt.

– I fiskeri- og havbruksforvaltningen er vi svært opptatt av å få ned tallet på rømminger og å få kontroll på luseproblematikken. I tillegg er det viktig at miljøet oppdrettsfisken lever i skal være så godt som mulig og at fisken har tilgang på friskt vann og nok oksygen, sa fiskeridirektør Liv Homefjord under tildeling av prisen på AquaNor-messen.

– Løsningen som vinneren av årets Miljøpris har presentert har vist seg å fungere svært så bra etter alle disse tre kriteriene, sa Holmefjord.

Som et tegn på at Akva Design AS er vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris, mottok prosjektleder og gründer i Akva Design AS, Anders Næss, et diplom og et grafisk trykk.

Høye mål for lukket system

Det dreier seg om et lukka system i sjøen og som er en løsning som kan bidra til å løse en del av utfordringene oppdrettsnæringen har. Vinneren av prisen har satt seg høye mål for teknologien som nå er utprøvd – og som har vist svært gode resultat.

Målet er at systemet med lukka poser ute i sjøen skal ha ingen lakselus, ingen rømming, reduserte utslipp og vekst og trivsel som i ordinære åpne anlegg.

Forsøkene er prøvd ut i to lukka merder med totalt 80 000 laks i kategorien stor settefisk inntil 1 kilo. I tillegg blir det kjørt et forsøk med stor laks i en lukka merd som blir slaktet høsten 2013. Denne fisken vil ha gått hele perioden i sjøvann i lukka anlegg.

Resultatet har vist at laksen i forsøksmerdene ikke har fått overført lus og ingen fisk har rømt.

Bredt forskningssamarbeid

Det er et bredt forskningssamarbeid som står bak løsningen som i dag mottar Fiskeridirektoratets Miljøpris for 2013.

I tillegg til vinneren har også Veterinærinstituttet og Universitetet i Nordland deltatt i prosjektet.

Fasen med testing har vært utprøvd i fullskala i samarbeid med mellom andre Sinkaberg-Hansen og Norsk Havbrukssenter AS, som har stilt deler av sine anlegg til disposisjon.

Fiskeridirektoratet har siden 2007 delt ut en miljøpris som skal synliggjøre innsats innen fiskeri og havbruk som har eller kan ha miljømessig gevinst og dermed bidra til øke bærekraft i fiskeri- og havbrukssektoren.

 

Kilde: Fiskeridirektoratet

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss