Menu

Fortsatt notfiske etter villaks i 2014

  • Skrevet av 

Miljødirektoratet har nå sendt sin innstilling til fylkesmennene. Det blir få og eventuelt lokale tilpasninger til opplegget som gjaldt i 2013.

Sannheter for mange elver er at gytebestandsmålet kun nås og fortsatt fiske muliggjøres er fundamentert på at mange sportsfiskere frivillig har begynt å sette tilbake fisk, og da særlig hunn-fisk. De som ikke setter ut fisk, eller trikser med kvoter, bør merke seg dette, da det er alle de andre som gjør at de kan holde på med sitt, sier organisasjonen Redd Villaksen (www.reddvillaksen.no)


Det vil heller ikke denne gang innføres kvoter for sjølaksefiske - drøye 800 garnfiskere kan kan fortsette å avlive alt de fanger, hunnlaks, laks fra truede bestander og laks som kommer fra elver hvor bestanden opprettholdes med innsprøyting av 10 talls offentlige millioner til eksempelvis kalking. Mange av disse har garnfiske har garnfiske som hobby og omsetningen er svart og udokumentert til venner og naboer, sier organisasjonen Redd Villaksen

- Hvis det ikke er en hobby, så lurer vi på hvor Mattilsynet befinner seg i Møre og Romsdal. Vi kommer til å gjøre det som står i vår makt for å komme dette "privilegiet" til livs, sier Redd Villaksen på sine facebook sider
https://www.facebook.com/reddvillaksen.no

Se skrivet fra Miljødirektoratet som PDF fil - under faktaboksen her

Om Redd Villaksen

 

På vegne av kommende generasjoner skal vi sikre livskraftige bestander i alle norske laks- og sjøørretvassdrag.

Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge står bak Reddvillaksen.no Vi er en ideell organisasjon som samarbeider med North Atlantic Salmon Fund (NASF) som ledes av villaksforkjemperen Orri Vigfusson. Gjennom innspill og påtrykk til våre politikere, media, faginstanser og oppdrettsnæringen skal vi være en synlig og aktiv aktør. I tillegg gir vi økonomisk støtte til prosjekter og organisasjoner som kan bidra til at situasjonen for villaksen bedres.

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss