Menu

Sametinget krever å bli hørt i forvaltningen av villaks

  • Skrevet av 

 

-Den internasjonale innflytelsen i forvaltningen av villaks er stadig tydeligere og jeg ser derfor behovet for å sikre urfolkstemmene i dette arbeidet internasjonalt, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sametingets plenum uttalte seg i 2012 om nødvendigheten av å inkorporere urfolksdimensjonen i internasjonalt laksesamarbeid i NASCO. Sametinget søkte om og fikk innvilget observatørstatus i NASCO samme år. Sametinget var for første gang representert som observatør i fjor. Årets sesjon er 3. – 6. juni i Frankrike.

NASCO - North Atlantic Salmon Conservation Organization er en organisasjon for stater som forvalter villaks. I Norge har Norges Jeger- og fiskeforbund, Bondelaget og WWF observatørstaus sammen med Sametinget. Under årets sesjon er det kun Sametinget og NJFF som kommer til å delta ved siden av Norges delegasjon, som ledes av Arne Eggereide i Miljødirektoratet.

Det er mange interesser som ønsker innflytelse over lakseforvaltningen. EU har tidligere gitt uttalelser til Norge om å opprettholde strenge reguleringer i sjølaksefisket, og Russland har til og med krevd stans i dette fisket i enkelte områder.

-Sametingets rolle er å se til at urfolksrettigheter blir overholdt og at samiske interesser blir vektlagt både i reguleringsarbeidet på hjemmebane og også når Norge samhandler med andre stater i forvaltningsspørsmål, utdyper sametingsråd Silje Karine Muotka.

Gjennom statenes NASCO-samarbeid legges det føringer på hvordan lakseressursen skal forvaltes. Dette berører i aller høyeste grad urfolk som lever i disse områdene. Sametingsrådet ønsker på denne bakgrunn at urfolkshensyn skal bli langt mer synlig i internasjonale prosesser.

-Under årets sesjon kommer vi til å fokusere på at urfolkshensyn må inkluderes i NASCOs egne retningslinjer. Dette er viktig fordi laksefiske er en del av vårt materielle kulturgrunnlag. Om urfolkshensyn innarbeides i NASCOs retningslinjer vil NASCO også kunne stille krav til både at urfolks tradisjonelle fiske skal synliggjøres og vektlegges i forvaltningen av villaks i alle medlemslandene, avslutter Muotka.

Kilde: Sametinget

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss