Menu

Ordførere ber fiskeriministeren om hjelp

  • Skrevet av 

 

Onsdag 1. oktober kl 11.00 kommer en delegasjon med fem ordførere til fiskeriminister Elisabeth Aspaker. De vil be regjeringen om sterkere innsats for å løse utfordringene knyttet til lakselus og de ville laksefiskene. De fem er representanter for en ordføreraksjon for villaksen som har samlet 64 kommuner fra Sør Varanger til Halden.

Det er en dyp bekymring for en langsiktig negativ utvikling for de ville laksefiskene som nå har resultert i et felles opprop til regjeringen om å ta dette på alvor. Denne høsten går regjeringen i gang med en ny stortingsmelding om oppdrettsnæringen, og det er i den anledning ordførerne ber om et sterkere fokus på utfordringene denne næringen skaper for de ville laksefiskene, da særlig med vekt på lakselus som kan representere en dødelig fare for villaks og sjøørret i fjordene.

I oppropet står det blant annet:
«De siste årene har vi i mange kommuner sett en betydelig svekkelse av ville laksefiskbestander. I følge forskerne er lakselusen en eksistensiell trussel mot ville laksefisk og en viktig årsak til den reduksjonen i bestandene vi nå opplever. Fritidsfisket er i mange områder sterkt redusert eller til og med avviklet, av hensyn til de svake bestandene, med de tap det medfører for våre lokalsamfunn.

Oppdrettsnæringen er viktig, men vi ber om at den drives miljøvennlig og bærekraftig. Vi ønsker å videreføre våre lange tradisjoner for forvaltning og utnyttelse av de ville laksefiskene til beste for hele vårt lokalsamfunn.

Når regjeringen nå går i gang med arbeidet rundt en ny stortingsmelding om oppdrettsnæringen, må den legge betydelig vekt på å redusere det økologiske fotavtrykket som næringen setter. Lakselusa har en negativ effekt fra merdekanten til langt opp i elvedalene. Dette må tas hensyn til i den nye stortingsmeldingen, slik at også våre lokalsamfunn ivaretas.»

Hele landet representert

De fem ordførerne som tar turen til Oslo er utvalgte representanter for i alt 64 ordførere fra alle de viktigste lakseregionene som har sluttet seg til oppropet.Ordførerne som tar turen til Oslo er:
- Sigve Sørheim fra Etne (SP)
- Ronny Berg fra Alta (FrP) (fungerende ordfører 1 okt)  
- Bård Langsåvold fra Meråker (Ap)
- Ola T. Lånke fra Rennebu (KrF)
- Jan Geir Solheim fra Lærdal (Sp).

Bredt initiativ

Det er en sjelden bred allianse av ulike interesseorganisasjoner som har tatt initiativ til lakseoppropet. Her finner man representanter for grunneierne, sportsfiskerne, reiselivsnæringen, naturvernorganisasjonene og friluftslivs-Norge.
Listen ser slik ut: Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norske Lakseelver, WWF Norge, SABIMA (samarbeidsrådet for bilologisk mangfold), Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Redd villaksen, Hovedorganisasjonen Virke Reiseliv, Norges Bondelag, Greenpeace og Norges Skogeierforbund.

Etter overleveringen til fiskeriminister Aspaker i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Grubbegata kl 11.00, vil det kl 12.00 bli en tilsvarende overlevering av budskapet på Løvebakken til komitelederne Ola Elvestuen i Energi- og miljøkomiteen og Geir Pollestad i Næringskomiteen.

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss