Menu

SESONGSTART FOR LAKSEFISKERNE

  • Skrevet av 

Mandag 1. juni braker det for alvor løs med laksefisket. Som alltid er spenningen stor foran årets sesong. Her finner du mange nyttige linker, tips til hvordan du bør håndtere fisken og skiller ut oppdrettslaks, samt informasjon om gyro-spredning. 

​​​​​​​Det første fisket i elvene med tidlig oppstart, viser at laksesesongen er godt i gang. Årets laksesesong ble tjuvstarta i Mandalselva sist helg, fordi grunneierlaget hadde fått tillatelse til å ta opp fem laks til akvariet i Marnar Laksesenter. 

- Over 20 fiskere møtte opp. I løpet av fem timer drog de i land fem flotte laks mellom tre og sju kilo. I tillegg til de fem, så vi 12-15 laks som hoppa i elva. Det er et godt tegn før laksesesongen starter om kort tid, sier Tom Fredriksen i Fuskeland Fiskeri (!)​ til NRK Sørlandet.​

Innsiget i rute​

Også forskningsfangsten i Trøndelag viser at laksen er på full fart inn. Norsk institutt for naturforskning (NINA) starta 15. mai med kilenotfiske ved innløpet til Trondheimsfjorden og Namsenfjorden for å følge lakseinnsiget. Ifølge NINAs miljøovervåknings-nettsider er det tatt 21 laks i Trondheimsfjorden (to enkle kilenøter) og hele 194 laks i Namsenfjorden (to doble kilenøter på Statland) sia forskningsfangsten starta.

- Jeg er forsiktig optimist foran årets laksesesong i Stjørdalselva. Jeg tror vi får en noe laber start men at vi som i fjor får stigende fangster utover i sesongen, sa leder Morten Welde i Stjørdal JFFs fiskeutvalg da Stjørdalens Blad​ overvar et informasjons- og debattmøte om utsiktene foran årets laksesesong nylig. 

Vil gjøre ungdom til gode laksefisker

Grunneierorganisasjonen Norske Lakseelver slår i år et slag for rekrutteringa, og arrangerer 15 "Villaksens dag" og fem fiskecamper i 2015 - to av disse sammen med NJFF.

- Andelen som betaler fiskeravgift har sunket de siste årene, og gjennomsnittalderen på en laksefisker er 49 år. Ungdommen trenger derfor bli gjort oppmerksom på denne fantastiske friluftsmuligheta. 2015 er utropt til Friluftslivets år, og laksefiske er en sjølsagt aktivitet over hele landet. Vi må bli flinkere til å inkludere laksefiske i det generelle friluftslivet og i nærmiljøaktivitetene våre, sier prosjektleder Ayna Heilong hos Norske Lakseelver.

De forskjellige arrangementene er lokalt tilpassa etter elve- og fiskeforholdene og etter elveeierlagets egne ambisjoner og gjennomføringsevne. Målet er at slike fiskedager og camper vil være med på å belyse mangfoldet i norsk laksefiske, samt overbevise ungdom om  at de ikke trenger å runde 40 år før de prøver lakseflaksen. 

​Lakse-ambassadører

Nytt av året er satsinga på å skolere en del ungdom som allerede er interessert i laksefiske til å bli gode ambassadører i vennegjengen og bygda. Disse får spesiell opplæring og bl.a tilgang på GoPro-kameraer, som kan brukes til å spre budskapet i sosiale media. I tillegg til ungdomsarrangement, er det familedager og spesialarrangement for jenter.

- Det burde finnes noe for enhver smak i denne arrangementskalenderen. Kanskje kan du delta på et arrangement i nærheten av der du bor, eller dumpe innom mens du er på bilferie? Alle Villaksens dag-arrangementene er gratis, og campene har svært lav egenandel, sier Heilong.

Første arrangement er allerede andre uka i juni i Stjørdal. Her finner du en komplett oversikt overVillaksens dag-arrangementene​.

​Slik ser du forskjell

Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker alle laksefiskere skitt fiske og gleder oss over de flotte laksefangstene. Sportsfiskerne tar et viktig ansvar for denne fantastiske fisken og beskatter den med forsiktighet.

​Derfor har vi fått laga en rekke instruksjonsfilmer som hjelper laksefiskeren til å utvise ansvarlighet under fisket: I mange elver er det ønskelig å ta ut rømt oppdrettsfisk som har blanda seg med villaksen. Her kan du lære mer om hvordan du ser forskjell på oppdrettsfisk og villaks.

 

 

 

​Nyttige informasjon

Det er mange regler å forholde seg til når du skal fiske laks. Mye reguleres gjennom ​ Lov om laksefisk og innlandsfisk. Du finner i tillegg en god oversikt på Villaksportalen, eller du kan søke mer spesifikt på enkelte vassdrag gjennom Lakseregisteret. Sjekk også Lovdata for å lese mer om reglene for det enkelte vassdrag.

For fiske etter anadrom laksefisk (laks, sjøørret, sjørøye) kreves det at du løser den statligeFiskeravgiften. Pengene går til Statens fiskefond, som brukes til tiltak for å bevare bestandene av laks, sjøørret og sjørøye og for å tilrettelegge for fiske - det alle​r meste som tilskudd til ulike tiltak i regi av lag og foreninger. Kultiveringstiltak, driftsplanlegging, praktisk nytta forskning/ overvåking, informasjon og rekrutering/ tilrettelegging for allment fiske kan få tilskudd. 

Husk at mange elver kan ha innført lokale regler av rettighetshaverne/ grunneierne, så som fangstbegrensninger, krokstørrelse på agnet og minstemål. I vassdrag er fiske etter anadrome laksefisk bare tillatt med stang og håndsnøre. Det er bare tillatt å fange anadrome laksefisk som er minst 35 centimeter. I Nordland, Troms og Finnmark er det likevel tillatt å fange sjøørret og sjørøye ned til 30 centimeter.

Hvis du er usikker på hvordan dette måles, kan du se en kort introduksjon i filmen under.

 

 

 

​Andre linker

Lurer du på hvordan vassføringa er i elva der du har tenkt å tilbringe de nærmeste dagene? Da kan du sjekke om den fins på oversikten til Norges Vassdrags- og Energidirektorat.

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norske Lakseelver, Statskog, Norsk Skogeierforbund og Norges Fjellstyresamband har laga nettportalen inatur.no der du kan søke i kart eller med fritekst-søk etter de beste fiskeplassene. Mange steder selges også fiskekortene sine her.

Mange elver har egen laksebørs med væropplysninger og annen informasjon tilgjengelig på nettet. Sjekk også nettsidene til Norske Lakseelver for å finne kontaktinformasjon for hvert enkelt vassdrag, samt en nyttig oversikt over desinfiseringsstasjoner (klikk deg inn på hvert enkelt fylke).

Du finner link til flere laksebørser hos Scanatura.

Når fisken skal landes

Fang eller slipp? Valget er ditt! Men husk at du må ta visse forholdsregler dersom fisken skal overleve.

NINA har gjennom det treårige SalCaRe-pro​sjektet undersøkt overlevelse, atferd og gjenfangst for gjenutsatt laks i sju norske elver (Gaula, Orkla, Verdalselva, Otra, Lakselva, Ranaelva og Osen Vestre Hyen). Overlevelse etter gjenutsetting har blitt undersøkt i Gaula, Otra og Lakselva ved å radiomerke laksen. Overlevelsen varierte mellom 89 og 97 %, med et gjennomsnitt på 93 %. De aller fleste som døde hadde enten skader ved gjenutsetting eller ble kjørt/ håndtert lenge. Det var også en tendens til økt dødelighet ved vanntemperaturer over 18 °C, melder ​NINAs nettsider.

Uavhengig av ditt synspunkt på fang og slipp, kan det være nødvendig å sette tilbake fisk. Det kan være hunnlaks, laks over/ under ei viss størrelse eller for eksempel en freda sjøørret som er fanga under laksefiske. Da må du vite hvordan du behandler fisken på en skånsom måte. Denne filmen viser deg hvordan du gjør det. ​

 

 

 

NJFF har i tillegg laga en informasjonsfolder om gjenutsetting sammen med Norske Lakseelver som hjelper deg på rett vei. Vi oppfordrer deg til å laste den ned, lese nøye, og gjerne skrive ut en kopi til å ha med på fisketuren. 

Husk også å ta forholdsregler for å unngå spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Her finner du noen nyttige veiledere:

Skitt fiske!​

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss