Menu

Rekordsesong for ulovlige garn

  • Skrevet av 

Nylig tok Statens Naturoppsyn (SNO) opp 74 ulovlige garn mellom Hammerfest og Lofoten. Dette tilsvarer nesten tre kilometer med garn. Det føyer seg dessverre inn i ei lang rekke beslag for SNO, som har gjort 280 inndragninger av ulovlig satte garn.

Haugen med ulovlig satte garn som garnjegerne i SNO plukker opp av havet, vokser stadig. Allerede i august har naturoppsynet samla inn flere ulovlig satte garn enn det de gjorde i løpet av hele fjoråret.

– Vi finner både yrkesgarn og hobbygarn når vi er ute og patruljerer. Folk som fisker ulovlig er egoister. De fratar sine egne barnebarn muligheten til å fiske laks, sier oppsynsmann Rune Somby i SNO Finnmark til NRK Finnmark.

Frykter for bestandene​​​

Ifølge Somby er reglene for garnfiske godt kjent, spesielt i Nord-Norge. Når oppsynspatruljene finner så mange som 74 garn på ei uke, mener han det betyr at folk bryter lover og regler med vilje.​ Men i praksis er det vanskelig å ta forbryterne.

– Enkelte tjuvfiskere tar opp garnene jevnlig, mens andre lar dem ligge i flere uker. Det skal litt til for å ta noen akkurat når de skal sette ut eller trekke garnene. Fordi virksomheten foregår i det skjulte, veit vi ikke hvor mye fisk som blir tatt og hvordan det påvirker lakse- og sjøørretbestandene, sier han.

Flest tjuvfiskere i Nord-Norge

NJFF starta for noen år sia nettsida ulovligegarn.no hvor folk kan melde fra om ulovlig garnsetting. Færrest meldinger kommer fra Nord-Norge, samtidig som dette er den landsdelen der myndighetene finner flest ulovlige garn sett i forhold til befolkningstallet. Aller flest inndragninger skjer i Troms, fulgt av Nordland, Finnmark og Hordaland.

– I Nord-Norge er det store områder og få folk. Slike forhold gjør det vanskelig å holde godt oppsyn. NJFF mener oppdagelsesrisikoen må økes, dersom man skal få bukt med problemet. Samtidig bør folk få mer informasjon om hvilken skade ulovlig garnfiske påfører fiskebestandene langs norskekysten, slik at folk tar større ansvar og varsler når de finner ulovlige garn, sier NJFFs fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth.

Bøter fra 5.000 til 15.000

Ulovlig garnfiske karakteriseres ved at garnene plasseres nær vannoverflata i den tida det er nedsenkingspåbud. Da håver man inn fisk som laks og sjørøye; bestander som ifølge SNO sliter i hele Nord-Atlanteren. Her kan du lese mer om reglene for lovlig bruk av garn i sjøen.

Det er ulik praksis fra fylke til fylke for hvordan ulovlig garnfiske straffes. Påtalemyndigheten i Troms bøtelegger i utgangspunktet ulovlig satte laksegarn med 10.000 kroner som utgangspunkt, mens drivgarn bøtelegges med 15.000 kroner. I Finnmark er vanlig størrelse på foreleggene fra 5000 kroner

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss