Menu

Miljøstipend til villaksen

  • Skrevet av  Kjell Arnfinn Aune

Finsefondets miljøstipend 2015 er tildelt organisasjonen Norske Lakseelver for prosjektet «Villaksen - en miljøindikator for fjellnaturen i nord».

Finsefondet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988. Gjennom utdeling av årlige stipendier, ønsker fondet å stimulere arbeidet for vern av norsk  fjellnatur. I år går pengene til informasjonsarbeid og skole-aktiviteter rundt en av nøkkelartene i den nordnorske fjellnaturen.

- Vi er veldig glade for den muligheten Finsefondet nå gir oss til å informere om villaksen spesielle stilling som miljøindikator, forteller styremedlem Vidar Skiri, som mottok prisen på vegne av Norske Lakseelver.

Satser på barn og unge
Stipendet som er på 290 000 kroner, skal gå til utvikling av digitalt og trykt informasjonsmateriell. I tillegg skal skoleungdom opplyses og engasjeres i arbeidet for å bevare villaks, sjøørret og sjørøye gjennom forsknings- og aktivitetsprosjekter i elvene. I Stjørdal har Hegra barneskole et eget prosjekt med utbedring av gytebekker, der elever og lærere er engasjert i prosjektet. Hegra-prosjektet vekker nasjonal interesse. 

- Sammen med naturfaglære skal vi utvikle prosjekter som passer for de forskjellige alderstrinnene. Tanken er at de kan være tverrfaglige, for eksempel som en kombinasjon av naturfag og matematikk, forklarer Vidar Skiri, som gleder seg til å se barn og unge i aktivitet langs lakseelvene.

- Villaksen har en naturlige plass i norsk fjellnatur, og Finnmark er det viktigste fylket. I de fleste finnmarkselvene finner vi mange av de beste gyte- og oppvekstområdene for laksen oppe på snaufjellet. Eksempelvis kan vi nevne Stabburselva, Vestre-Jakobselv, Kongsfjordelva og Repparfjordelva, forteller Skiri. Her i Stjørdal kjenner vi Forra og Stjørdalselva som gode villakselver.

Vil ha mer kunnskap
I forbindelse med den planlagte økning i norsk og russisk oppdrettsindustri i nordområdene, mener Norske Lakseelver det er ekstra viktig med god og forskningsbasert informasjon om mulige konsekvenser for villaksen.

- Laksen er den eneste arten ­- i tillegg til isbjørn - som har en egen internasjonal konvensjon. Trusselbildet både nasjonalt og internasjonalt illustrerer at dette er en nøkkelart i norsk natur som vi må ta vare på, understreker Skiri. Prisutdelingen fant sted på Finse den 26. september i år. Finsefondets styreleder Berit Lein, overrakte prisen. Finsefondet har til nå delt ut i overkant av 6 millioner kroner til ulike organisasjoner, lag og privatpersoner som jobber for å ivareta norsk fjellnatur. Blant andre mottakere er prosjekter i regi av Norges Naturvernforbund.

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss