Menu

Krever stans i oppdrettsvekst

  • Skrevet av 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber om snarlig handling fra fiskeriministeren som et svar på den uholdbare lakselusesituasjonen vi nå ser langs kysten. Det er et politisk ansvar å ta de nødvendige grep for å rydde opp understreker NJFF i et brev sendt ministeren i dag.

Ifølge Mattilsynet ser vi nå den verste lakselussituasjonen noen sinne på nordvestlandet. 
– Situasjonen er ute av kontroll, og det som nå skjer er meget, meget alvorlig. Det sier seniorinspektør i Mattilsynet, Barbo Klakegg i et intervju med NRK. 

Det er i særlig grad på Nordmøre at en finner et voldsomt oppsving i antall lus i anleggene. Det er funnet opptil 20 ganger så mye voksen hunnlus per fisk som det som er tillatt. Lusekrisen på Nordmøre er spesielt alvorlig fordi luseproblemene har vært store over lang tid. Oppdretterne har ikke lykkes med å bli kvitt lakselusa.

Havforskningsinstituttet la nylig fram en rapport som påviste store lusepåslag på sjøørret langs store deler av kysten, gjennom hele året. For sjøørreten er dette svært alvorlig og livstruende for enkelte bestander, noe som selvsagt ikke er akseptabelt. 

Ber ministeren ta ansvar
NJFF ber nå om politisk styring av en næring som gang på gang viser at de ikke håndterer luseutfordringen. I brevet til ministeren heter det blant annet:
- Hensynet til de ville laksefiskene og miljøet i havet tilsier at tiden er overmoden for å stille krav om lukkede løsninger eller annen teknologi som sikrer at oppdrettsanleggene ivaretar hensynet til de ville laksefiskene og sikrer en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Kravene må komme nå, ikke når næringen selv mener tiden er moden. Det kan ikke være opp til næringen selv å definere sine rammebetingelser. Dette er et politisk ansvar. Næringens egne lovnader om at de jobber hardt for å løse sine miljøutfordringer i hovedsak med utgangspunkt i dagens åpne merdeteknologi, har gjentatte ganger vist seg ikke å være tilstrekkelig til å løse lakselusutfordringene.

NJFF krever at myndighetene umiddelbart legger lokk på all videre vekst i næringen som baserer seg på bruk av dagens åpne merdeteknologi. Enhver økning i biomasse eller annen form for vekst, må skje med bruk av lukket merdeteknologi eller annen teknologi som sikrer en løsning på lakselusutfordringene. Det må snarest mulig på plass en framdriftsplan for å flytte all eksisterende produksjon over i slike anlegg.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss