Menu

Kamp for storørreten

  • Skrevet av 
 
Det pågår en kamp for storørreten i disse dager. Mange storørretstammer er sårbare, og det trengs et samlet trykk på saken.

Gjedda sprer seg oppover Telemarksvassdraget, og kan på sikt true verdifulle storørretstammer  lenger opp i vassdraget. Det er bygget elektriske fiskesperrer ved Hogga sluse. Dessverre virker ikke sperrene optimalt, og nå har fylkesmannen varslet stenging av sperrene. Saken er på høring. 

Kviteseid JFF reagerer sterkt på fylkesmannens forslag om å stenge, og har i stedet bedt om at kanalen stenges for all ferdsel for å hindre en økologisk katastrofe med spredning av gjedda videre oppover. Her kan du se en NRK-sak om dette, som også var referert på NRK Østafjells TV. Saken er også referert i Telemarks-avisa​ (krever innlogging). 

NJFF Telemark har invitert lokalforeninger i regionen til møte for å diskutere saken. NJFF Sentralt vil delta. 

Prioritert for NJFF​

Ivaretagelse av storørretstammene er et prioritert satsingsområde for NJFF, som sammen med flere andre har sendt en henvendelse til Klima- og miljødepartementet. Der ber vi om at det settes ned et utvalg à la villaksutvalget, for å utrede situasjonen for storørretstammene og foreslå kompenserende tiltak. 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fikk også spørsmål om dette fra Laila Gustavsen fra Arbeiderpartiet. Spørsmålet og hans svar kan du lese på Stortingets nettsider

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss