Menu

Nettredaksjonen

Miljøbudsjett med behov for større satsing på folkehelse

Det er mange positive elementer for friluftslivet i forslaget til statsbudsjett for 2014. Miljøverndepartementet øker friluftslivssatsingen med 15,8 mill slik at foreslåtte samlede bevilgninger til resultatområdet friluftsliv blir 177,2 millioner (ca 34,90 kr pr innbygger). Isolert sett er dette en god prosentmessig økning, mener FRIFO. 

Svalbard-funn styrkjer miljøgiftregulering

Høge nivå av ei gruppe miljøgifter er no funne i fugl, fisk og pattedyr rundt Svalbard. Konsentrasjonane av såkalla klorerte parafin ser også ut til å auke i næringskjeda. Dette gir styrkt fagleg dokumentasjon for å stanse bruk og spreiing av stoffa.

LES OGSÅ

Følg oss