Menu

Vil ofre fisken for mer kraft

  • Skrevet av

Fylkespolitikerne tar for mye hensyn til ørret og villaks i føringene som nå legges for norsk vannkraft, mener Energi Norge. Kraftbransjen legger nå press på miljømyndighetene og mener de regionale planene bærer preg av "urealistiske mål".

Les mer

18 kilometer garn inndratt

  • Skrevet av

Ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye er fortsatt et økende problem. 18 kilometer med garn er inndratt av Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn, i år mot 12 kilometer i fjor. I tillegg kommer garn inndratt av Politiet og Kystvakten.

Les mer

Kr 100.000,- til tyngste fisken som fanges!

  • Skrevet av

OSLO: 22. august arrangeres Oslo Internasjonale Fiskefestival på Rådhusplassen for første gang. Her blir det fiskemat, barneaktiviteter, demonstrasjoner av utstyr, gratis båtturer, fiskeopplæring for barn og mye mer. I tillegg blir det en fiskekonkurranse der den som får den tyngste fisken stikker av med kr 100.000,- i premie!

Les mer

Rekordsesong for ulovlige garn

  • Skrevet av

Nylig tok Statens Naturoppsyn (SNO) opp 74 ulovlige garn mellom Hammerfest og Lofoten. Dette tilsvarer nesten tre kilometer med garn. Det føyer seg dessverre inn i ei lang rekke beslag for SNO, som har gjort 280 inndragninger av ulovlig satte garn.

Les mer

Frykter konsekvensene av rømt laks

  • Skrevet av

Miljødirektoratet frykter konsekvensene for villaksen etter meldinger om fangst av stor rømt oppdrettslaks i Hardangerfjorden de siste ukene. Rømt laks er fanget i både sjøen og elver i et stort geografisk område.

Les mer

MER OPPDRETTSLAKS, LAKSELUS OG RØMMING

  • Skrevet av
Gyteklar oppdrettslaks er på rømmen igjen, men ingen oppdretter tar skylda. Villfisken har rekordhøye lusepåslag, resistens-problemer rapporteres fra stadig nye områder, og lusemidler spores langt unna oppdrettsmerdene. Men regjeringa vil ha mer vekst.
Les mer

Brunørret på 9.5 kg i Stugusjøen, Tydal

  • Skrevet av

Det er ikke bare Europas beste røye-vann, Nesjøen som innfrir i Tydal. Er du lokalkjent er det mange tjønner og vann som har storørettbestander i fjellbygda. Innimellom så innfrir også den svært tilgjengelige Stugusjøen som ligger inntil hovedferdselsåra gjennom bygda.

Les mer

LES OGSÅ

Følg oss