Menu

Skal lete etter løsning for Drammenselva

  • Skrevet av

Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært angrepet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en bekjempelsesplan. Nå setter Miljødirektoratet ned en ekspertgruppe som skal se på mulighetene for å utrydde parasitten fra Drammenselva.

Les mer

Fisketurisme selger

  • Skrevet av

Det lønner seg å legge til rette for fisketurisme, det viser resultatene fra Fishspot. I fjor solgte Fishspot fiskekort for nærmere sju millioner kroner.

Les mer

Ber Erna ta grep

  • Skrevet av

Norges Jeger- og Fiskerforbund ber statsminister Erna Solberg ta grep for å rydde opp i den uholdbare situasjonen med store rømminger av oppdrettsfisk. NJFF opplever at Kyst- og fiskeriministeren er lite synlig i en kritisk situasjon.

Les mer

Hvor galt skal det bli?

  • Skrevet av

Stormen Nina traff Vestlandskysten sist helg. Den var godt varslet av meteorologene, likevel medførte uværet rømminger fra minst fem ulike oppdrettsanlegg. Tusenvis av oppdrettslaks er på rømmen og utgjør en trussel mot de ville laksebestandene. Espen Søilen, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) krever at regjeringen straks tar tak og rydder opp i den uholdbare situasjonen.

Les mer

Isforhold i Norge julen 2014

  • Skrevet av

Ingen vann er helt trygge. Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Varselet gjelder persontrafikk på innsjøis, ikke elver og fjorder.

Les mer

Lave fangster i sjølaksefisket

  • Skrevet av

SJØLAKSEFISKE: Rapporterte laksefangster fra sjølaksefiske i 2014 viser at fisket fortsatt ligger betydelig under snittet for de siste fem år på tross av en liten økning fra i fjor.

Les mer

Har beslaglagt over 12 km med ulovlige garn

  • Skrevet av

 

Tall fra årets lakseoppsyn viser at mengden ulovlig garnfiske er svært omfattende. 431 garn på til sammen 12 km er inndratt av Statens naturoppsyn hittil i år. I tillegg kommer tallene fra Politiet og Kystvakten melder Miljødirektoratet.

Les mer

Auksjonerer bort unikt laksefiske

  • Skrevet av
 
På torsdag ettermiddag samles et hundretalls mennesker i Oslo for å by på unike laksefiskeopplevelser. Hvem legger mest penger på bordet for å få en skikkelig fisketur og samtidig støtte villaksen?
Les mer

Innovasjonspris til fiskeagn-gründer

  • Skrevet av

 

Forskningsrådets innovasjonspris for 2014 går til Tromsø-bedriften Polybait A/S som har utviklet et kunstig agn for fritidsfiske, teinefiske og linefiske. Det kunstige agnet erstatter bruk av fisk som agn og vil bidra til å gjøre fiskerinæringen mer bærekraftig.

Les mer

LES OGSÅ

Følg oss