Menu

Gledelig stans for vindkraft på høyfjellet

  • Skrevet av 

Planene om vindmøllepark på Filefjell er stoppet. Den Norske Turistforening, Virke og NHO reiseliv applauderer beslutningen.

- Dette er ikke bare positivt for de som bruker Jotunheimen og Filefjell, men for alle som er glad i naturopplevelsene man får i fjellet. Nå håper vi at dette fører til en mer helhetlig og gjennomtenkt plan for vindkraftutbyggingen over hele landet, sier styreleder i Den Norske Turistforening, Berit Kjøll.

En seier for frilufts- og reiseliv
Det er utbyggeren selv, Zephyr AS, som nå gir opp planene for et vindkraftverk på Filefjell. De skylder på økonomiske hensyn, og det vises til vindmålinger som tyder på at det ikke blåser tilstrekke mye på denne fjelltoppen i Valdres. DNT har sammen med NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke oppfordret til at planene ble stoppet på grunn av områdets verdi og betydning for friluftslivet og reiseliv. 

-Vi tolker dette som en seier for reiselivet. Vi samlet oss i en felles uttalelse i juni for å bidra til at planene ble stoppet. Vi påpekte nettopp at det er uheldig at det foreslås vindkraftverk uten at det var foretatt vindmålinger, sier direktør for reiseliv i Hovedorganisasjonen Virke, Hilde Charlotte Solheim.

Ønsker bedre samkjøring

- Dette er et eksempel på et vindindustriprosjekt som aldri burde ha blitt lagt frem. Dette er en av Norges viktigste fjellregioner med inngangen til noen av landets mest populære turområder. At friluftslivet, lokalmiljøet og reiselivet har stått så tydelig sammen har vært en god samarbeidsmodell som vi vil bruke videre for å hindre andre kontroversielle prosjekter, sier direktør for NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Organisasjonene som sto bak fellesuttalelsen regner med at all motstanden som prosjektet møtte har hatt betydning for Zephyrs konklusjon. Vang kommune uttalte seg også negativt til prosjektet, og alle vet at det ofte blir vektlagt når NVE senere skal avgjøre om det skal gis konsesjon.

- Vi håper at saken blir lagt merke til. Det store antall saker som fremmes i landet behandles ikke på en god måte. Vi ser positivt på at Olje- og energiministeren nylig har uttalt at det blir slutt på å gi konsesjon til de mest konfliktfylte vindkraftverkene og til planer i fjellet generelt. Vindkraftsektoren påfører landskapet vårt uvanlig store belastninger og det er typisk at utbyggere selv aldri stopper planer på grunn av natur- og miljøvernhensyn. Hadde de gjort det ville bransjen fremstått som mer seriøs og de kunne ha fått aksept for enkelte godt planlagte prosjekter, sier Oddvin Lund, fagsjef i DNT.

 

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke -.Turistforeningen
 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss