Menu

Ser du rovdyr i påsken?

 

Hvis du gjør observasjoner av bjørn, gaupe, jerv eller ulv, eller av spor etter disse artene i påsken, så vil Rovdata gjerne høre fra deg.

Med et par tastetrykk kan du enkelt dele din observasjon med oss via Skandobs-appen, som er gratis, eller på www.skandobs.no.

- Påsken er en tid hvor mange trekker ut i naturen. Vi håper at flest mulig har Skandobs-appen klar på mobiltelefonen før de legger ut på tur. På den måten kan de bidra i overvåkingen av de største rovdyrene i Norge, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Følger opp tips

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av de største rovdyrene i Norge. Innlagte observasjoner i Skandobs blir vurdert av eksperter, og spesielt viktige observasjoner for overvåkingen vil også bli fulgt opp med grundige undersøkelser i felt.

– Overvåkingen av de store rovdyrene i Skandinavia er i dag i stor grad rettet mot registrering av ungekull hos artene hvert år. Hvis du kommer over tilfeller hvor voksendyr er sammen med unger, eller hvor det er flere dyr i lag, så vil dette derfor være spesielt interessant informasjon, sier Kjørstad.

Slike observasjoner i Norge blir fulgt opp i felt av Statens naturoppsyn (SNO), og i Sverige av länsstyrelsen. For at det skal være mulig å gjøre nærmere feltundersøkelser av slike observasjoner er det viktig at de blir meldt inn så fort som mulig.

Finn din lokale rovviltkontakt i SNO her.

Ditt bidrag er viktig

Kjørstad fremhever at bidrag fra publikum er en viktig og avgjørende ressurs i overvåkingen av de største rovdyrene.

– Ved å dele dine observasjoner med oss gjennom Skandobs kan du bidra til mer kunnskap om disse artene og hvor de lever i Norge og Sverige. Du kan også være med på å styrke nøyaktigheten i bestandstallene for disse artene, sier Kjørstad.

Slik bruker du skandobs

Når du gjør en rovdyrobservasjon, kan du velge om du skal dele den via Skandobs-appen eller vente til du kommer hjem og registrere den på www.skandobs.no.

Skandobs-appen tar i bruk din smarttelefons kamera og GPS, og gjør det enkelt å publisere presise data. Tar du bilde av spor må du huske på å få noe med på bildet som gir informasjon om sporets størrelse. En fyrstikkeske fungerer for eksempel fint.

Alle observasjonene havner i rapportsystemet Skandobs på internett, som er felles med Sverige. Her kan du følge med på hvilke observasjoner som andre gjør i påska.

Les mer om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her.

Lurer du på hvem Rovdata er og hva de gjør? Se filmen under saken!

God tur i påskefjellet!

Media

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss