Menu

Fagmiljøer advarer mot motorisering av naturen

 

Både Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning er kritiske til regjeringens snøskuterforslag. De skriver i sine høringsuttalelser at forslaget vil innebære økt motorisering av norsk natur og ha negative konsekvenser for naturen og friluftslivet.

Miljødirektoratet, som er Klima- og miljødepartementets faglige rådgiver og iverksetter av miljøpolitiske vedtak, advarer mot konsekvensene av å tillate fornøyelseskjøring med snøskuter.

- Dette vil gi negative konsekvenser for friluftslivet og muligheten til å oppleve stillhet og ro i naturen. Økt motorisert ferdsel kan også gi negative effekter på naturmangfold, skriver Miljødirektoratet i sin høringsuttalelse.

Miljødirektoratet peker på at tidligere forsøk viste at det totale omfanget av kjøring i utmarka økte med etablering av løyper, og at det ikke fjernet ulovlig kjøring. Snøskuterne får stadig kraftigere motorer og tekniske egenskaper som gjør at de tar seg fram i terreng som tidligere ikke var tilgjengelig. Direktoratet viser også til Sverige, der det er en økende trend med frikjøring, også i områder der kjøring utenfor led er forbudt. Ifølge Miljødirektoratet tilsier dette at store utmarksområder kan bli påvirket av omleggingen.

Paradigmeskifte

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et av de fremste forskningsmiljøene på friluftsliv i Norge, og sto bak evalueringen av forsøksprosjektet i sju kommuner som startet i 2001. I sin høringsuttalelse skriver de at de ser på lovforslaget som et paradigmeskifte i norsk utmarksforvaltning.

- Lovforslaget vil utvilsomt føre til økt motorisert ferdsel i utmark, og norske fjell vil også miste sin spesielle markedsposisjon som et storslagent og støyfritt reisemål, skriver de i sin høringsuttalelse.

Manglende kunnskapsgrunnlag

Både Miljødirektoratet og NINA peker på at kunnskapsgrunnlaget for å gjøre en så omfattende lovendring er mangelfullt.

Miljødirektoratet påpeker bl.a. at «høringsforslaget sier lite om samfunnsøkonomiske konsekvenser». De mener det er viktig å redegjøre nærmere for kostnadene forslaget kan medføre, blant annet for naturmangfold og økt knapphet på områder med stillhet og fravær av trafikk.  NINA peker på det samme:

- Det mangler kunnskap om økologiske, sosiale og økonomiske ringvirkninger og effekter – både på kort og lang sikt, heter det i NINAs høringsuttalelse

Statsråden bør lytte

- Jeg forventer at statsråd Tine Sundtoft lytter til disse innvendingene. Dette er tydelig tale fra to seriøse og tunge fagmiljøer, som nå advarer mot konsekvensene av regjeringens lovforslag. Nå må regjeringen bremse opp og gjøre en bedre faglig vurdering, før de legger fram en sak for Stortinget, sier DNTs generalsekretær Nils Øveraas.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra Miljødirektoratet.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss