Menu

Vil privatisere Statskog

  • Skrevet av 

 

Den blå-blå regjeringa vil utrede ulike modeller for privatisering av Statskog, melder Landbruks- og matdepartementet i ei pressemelding. NJFF er kritisk til forslaget, ettersom Statskog er en viktig garantist for allmennhetens adgang til jakt og fiske.

Statskog blir bedt om å se på ulike modeller for privatisering av virksomheta, samt se på de økonomiske og praktiske konsekvensene av modellene. Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av det pågående arronderingssalget, samt andre former for privatisering av Statskog SFs skogvirksomhet, ifølge pressemeldinga.

Kommunikasjonssjef Arnhild Holstad i Statskog bekrefter at beskjeden kom i et foretaksmøte fredag.

- I første omgang er det snakk å se på ulike mulige modeller for å privatisere skogvirksomheta. Vi har satt ned ei prosjektgruppe som skal jobbe med dette. I tillegg vil vi hyre inn ekstern hjelp. Det er for tidlig å si hva ei eventuell privatisering vil ha å si for Statskog. Men Statskog er til enhver tid lojale til eiers vedtak om hvordan Statskog skal utvikle seg, sier Holstad til NRK Hedmark og Oppland.

Skeptisk til storsalg
Landbruks- og matdepartementet henviser til den politiske plattformen som ble lagt fram med Solberg-regjeringa. Her heter det at regjeringa ønsker å «styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste åra.»

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er negativ til ei mulig privatisering, særlig hvis det innebærer at alt selges samla:

– Omfanget og prisen gjør at det finnes få potensielle kjøpere i Norge, så sjansen er stor for vi ville fått en utenlandsk kjøper. Da gir vi for alltid fra oss kontrollen til noen som kan ha helt andre interesser enn oss. Da vi satt med makta, kjøpte vi Borregaard skoger for at dette ikke skulle bli solgt til utenlandske eiere. Deretter solgte vi småteiger for å styrke det lokale eierskapet. Vi mener ikke at staten nødvendigvis må være eier, men verdiskapninga lokalt må sikres, sier Slagsvold Vedum.

– Bør forbli statlig
I pressemeldinga vektlegger regjeringa behovet for å opprettholde allmennhetens adgang til jakt, fiske og friluftsliv i samband med ei eventuell privatisering. NJFF reagerer likevel på forslaget, og mener Statskog bør være i statens eie.

– Vår soleklare holdning til dette er at statlig grunn bør forbli statlig. En stor statlig eier er den eneste garantien som finnes for at allmennheten fortsatt skal ha tilgang til å jakte og fiske, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss