Menu

Krevende snøskredsituasjon i fjellet på Vestlandet og i Nordland

  • Skrevet av 

Julaften ligger snøskredfaren på 3-betydelig i deler av Vestlandet og Nordland, forøvrig ligger den på 2-moderat eller 1-liten.

Første juledag øker skredfaren til 3-betydelig i Sør-Norge. Storm fra vest og senere nordvest og opptil 50 cm snø vil gi svært krevende forhold i fjellet. Mens uværet står på kan det gå naturlig utløste skred i fjellet og på lørdag når sola kanskje titter frem må det vises varsomhet i den ferske fokksnøen.

- Skiløperutløste skred er mulig i mange bratte heng inntil snøen har stabilisert seg, sier Rune Engeset, vaktleder i Snøskredvarslingen.

I Nord-Norge er det julaften moderat snøskredfare, unntatt i deler av Nordland hvor mye nysnø og vind gjør at faregraden ligger på 3-betydelig. Mildværet gjør at man må litt opp i høyden for å treffe på ustabil fokksnø. På lørdag ventes kraftig vind fra nordvest og snøbyger, noe som fører til at utbredelsen av fokksnø øker. Skredfaren øker dermed til faregrad 3-betydelig.

Fra i dag legger vi også ut varsel for utsatt bebyggelse i Longyearbyen, på julaften ligger faregraden på 3-betydelig.

- Husk at skredfaren endrer seg raskt, les oppdaterte varsler på www.varsom.no hver dag, sier Engeset. På varsom finner du også tips om hvordan du kan unngå skredterreng og hvordan du kan håndtere skredproblem hvis du velger å ferdes i skredutsatt terreng.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss