Menu

Ny bok om rypeforvaltning

  • Skrevet av 

Rypeforvaltning presenterer den kunnskap som er innhentet gjennom prosjektet «Framtidas forvaltning av rype og skogsfugl til beste for grunneiere, jegere og andre brukere» og den gir en sammenfattet framstilling av aktuelle tema innenfor framtidig bærekraftig forvaltning av våre skogshønsarter.

 
Rypejakta er helt sentral i norsk jaktkultur og rypa er en karakterart og nøkkelfaktor i det norske fjelløkosystemet. Men den er også en kilde til friluftsliv, tradisjonell høsting av utmarksressurser og viktig som inntektspotensial for mange rettighetshavere. Derfor er endringer i rypebestanden over tid gjenstand for interesse langt utover jegernes rekker. Endringer i rypebestanden kan således ses på som en indikator på «helsetilstanden» i vårt fjelløkosystem. En kunnskapsbasert forvaltning er nødvendig for på sikt å sikre en «bærekraftig» høsting slik at vi også i framtida vil ha levedyktige og høstbare bestander av dette vårt fremste folkevilt.
 
Kapittel 1. Grunneieren  
Kapittel 2. Rypejegeren 
Kapittel 3. Markedet for rypejakt 
Kapittel 4. Hønsefugljakt i næringsøyemed - rammevilkår  
Kapittel 5. Taksering av bestanden 
Kapittel 6. Skogshøns 
Kapittel 7. Høstingsmodeller - jaktuttak 
 
Denne boka er skrevet for forvaltere, jegere og studenter. Du finner boka her 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss