Menu

Fjellrypa – en art som minsker?

  • Skrevet av 
 
Prosjektet «Fjällripa – en art som minskar?» er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad og Grimsö Forskningsstasjon ved SLU, hvor Maria Hörnell-Willebrand er prosjektleder. Prosjektet har akkurat publisert et nyhetsbrev for å dele de resultatene de har fått hittil i prosjektet.

 

Prosjektet startet i 2012 med bakgrunn i en økende uro for fjellrypebestanden fra flere hold. Mye forskning har blitt gjort på lirypa, mens fjellrypa vet vi lite om. I løpet av prosjektet skal de samle inn data om overlevelse, dødsårsaker, hekkesuksess og spredningsmønster hos fjellrypa. Datainnsamlingen vil foregå gjennom en kombinasjon av radiopeiling av merket fugl, taksering og avskytningsstatistikk. Her kan du se hvordan de fanger ryper ved hjelp av stående fuglehund og nett.

Foreløpige resultater

Fjellrypene i prosjektet flyttet seg over så lange strekninger at de ble vanskelig å finne igjen, selv ved bruk av fly og helikopter har de ikke funnet igjen alle de merkede individene. Det ser også ut til at fjellrypesteggene flytter seg tre ganger i året, i motsetning til lirypene som bare flytter seg vår og høst. Fjellrypesteggene flytter seg en ekstra gang når kyllingene er klekt. Den merkede rypa som har flyttet seg lengst mellom vinter- og sommerområde er en stegg som flyttet seg nesten 90 km.

Når det gjelder habitatvalget til fjellrypa viser det seg at de overlapper med lirypa under vårvinteren, mens de er totalt adskilte under hekkesesongen. Under sommersesongen er lirypa å finne mellom 500-800 moh., fjellrypehøner med kull mellom 800-1000 moh., mens de enslige fjellrypehønene og steggene befinner seg høgst opp på fjelltoppene (>1000 moh.)

Overlevelsen av voksne fjellryper har vist seg å være bare 20 % (mellom 10. august – 18. juni), og overlevelsen av stegger virker å være litt lavere enn for høner. Av de fjellrypene som døde utgjør reven 29 % av dødeligheten, rovfugl 38 %, og ukjent predator 21 %.

 

Vil du vite mer fakta om fjellrypa, resultatene fra prosjektet, og mer om teknikkene de bruker for å fange og merke ryper? Les det fullstendige nyhetsbrevet her.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss