Menu

Økt utbytte under årets villreinjakt

  • Skrevet av 

I alt ble det felt drøyt 7 100 villrein i 2013. Dette er en økning på 1 700 dyr fra året før og det høyeste fellingstallet siden 2000. På Hardangervidda ble det skutt 2 100 dyr, som er en økning på 900 fellinger.

Felt villrein
  Antall Andel Endring, prosent
2012 - 2013 2009 - 2013
2013        
I alt 7 140 100,0 31,0 40,1
Hanndyr        
Kalv 1 054 14,8 34,3 30,1
1 1/2 år 655 9,2 9,9 41,5
Eldre 1 854 26,0 37,5 43,9
Hunndyr        
Kalv 930 13,0 32,7 37,0
1 1/2 år 408 5,7 36,5 81,3
Eldre 2 239 31,4 30,0 37,1
 

Fellingsprosenten økte med 6 prosentpoeng fra 2012 og endte på 39. I alt ble det felt nærmere 2 000 årskalver, omkring 1 100 dyr på halvannet år, vel 1 800 eldre bukker og over 2 200 eldre simler. Det ble skutt omtrent like mange hanndyr som hunndyr. Denne kjønns- og aldersfordelingen har vært nokså stabil de siste årene.

Flere felte dyr på Hardangervidda

Hardangervidda er landets største villreinområde. Her var det gitt tillatelse til å skyte godt og vel 7 000 dyr, mens knapt 2 100 dyr ble felt. I jaktåret 2012 ble det gitt tillatelse til å felle drøyt 6 000 dyr, mens knapt 1 200 ble felt. Fellingsprosenten økte fra 20 i 2012 til 30 i 2013. Den store økningen fra 2012 skyldes blant annet at dyrene var mer spredt over hele arealet når jakta begynte i 2013. Innføring av jaktfrie soner førte til at dyrene ikke ble hindret under trekket, og dette bidrog til at reinen brukte større arealer.

Stor økning i Snøhetta og Ottadalsområdet

I Snøhetta og Ottadalsområdet ble det felt henholdsvis 690 og 750 dyr i 2013, en økning på henholdsvis 260 og 220 dyr fra året før. Også i Setesdal-Ryfylke, Nordfjella og Forelhogna økte utbyttet en god del i 2013. I de øvrige villreinområdene var det liten endring eller nedgang i fellingstallene sammenlignet med forrige jaktår.

Flere villreinjegere

Statistikk over hvor mange jegere som jaktet villrein høsten 2013, er først klar neste år. Tallene fra 2012 viser imidlertid at det da var nærmere 9 500 personer som jaktet villrein. Dette er en økning på omtrent 450 fra året før.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss