Menu

265 ryper på to dager

 

JAKTHISTORIE: Det hadde ikke vært populært i moderne tid med et slikt «matauk». Men i gamle dager var dette mulig i enkelte kronår for ryper og det var også ofte slik at bygdefolket først dro ut på jakt når forholdene var svært gunstige. Ellers hadde de mer enn nok med å få dagene til å strekke til for å skaffe sårt tiltrengt mat.

60 øre pr. rype

I bygdeboka for Tydal i Sør-Trøndelag fortelles denne historien om en jeger som skjøt 265 ryper på to dager i 1934. Som alle skjønner var dette et meget godt rypeår og mange jegere tjente langt bedre på jakt enn om de hadde jobbet i skogen. Det fortelles også at rypene når de ble solgt lokalt gikk for 60 øre pr. stk. Fikk man sendt rypene til Oslo-området kunne det vanke så mye som 90 øre pr. stk. En normal skogsarbeiderlønn på denne tiden var 3 kroner dagen.

1900 ryper på en sesong

I samme boka står det om en annen jeger som ett år på 30-tallet skjøt 400 ryper og snarefanget 1500. Samme året skjøt han også 62 rødrev. Dette ga ham en årsinntekt på rundt 5.000 kroner i brutto, noe som var flere ganger så mye som en skogsarbeider tjente.

Jegere og fangstmenn på denne tiden høstet heller fra naturen enn å ta tilfeldige jobber. I 30 åra var det dårlige tider med stor arbeidsledighet så det naturen ga var kjærkomment for mange. Det kunne også være mer lønnsomt i gode bærsesonger å plukke bær enn å ta en vanlig jobb.

Ikke bare ryper

Snarefangst omhandlet også storfugl, orrfugl og hare av matnyttig vilt. Det var vanlig i Trøndelag at ungguttene satte snarer rundt gårdene langs skigarden. Hver dag gikk de runden for å sjekke snarene som ofte hadde fanget både tiur, orrfugl og hare.

Har du eller vet du om flere slike «mimre» -historier fra en svunnen tid? Tips til jaktogfiskeavisa.no kan sendes til: paal@s-n.no

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss