Menu

Tips før duejakta

 • Skrevet av 
 
21. august er det oppstart for jakta på ringdue og gressender. Både due- og andejakt byr på lett tilgjengelig jakt i nærområdet. Vi har noen gode råd og tips til deg som vil prøve.
 
Kilde: NJFF Nyheter

​​​​Duejakt er ei sosial jaktform dersom man jakter flere sammen. Da kan man gjerne sitte under samme kamuflasjeduk og skyte på skift, eller dele opp i hver sin skuddsektor. Så lenge dere sitter i ro, lar ikke duene seg skremme av om dere prater.

Det er sjelden noe problem å få tillatelse til å jakte duer: Ettersom ei due spiser omtrent en kopp med korn om dagen, er de fleste bøndene mer enn villige til å låne ut åkeren for å spare avlinga. Dersom det etterspørres, kan du imidlertid bruke NJFFs standardkontrakt for småviltjakt for å dokumentere avtaleforholdet.

 1. Forbered deg noen dager før ringduejakta starter 21.august: Finn et område med god duetrafikk og innhent tillatelse fra grunneier. Jorder med erter, raps eller hvete pleier å være bankers.
 2. Bruk tid på spaning og finn duenes trekkmønster. Plasser kamuflasjen så strategisk som mulig, helst i jordekanten eller inn mot annen vegetasjon.
 3. Duene er mest på farta fra 6 til 9 om morgenen, og 14 til 18 på ettermiddagen. Er forholdene gode, kan duene trekke hele dagen. De fleste værtyper er greit jaktvær, unntatt styrtregn. Vind gjør ofte duene mer aktive.
 4. Bruk kamuflasjenett og kamuflasjeklær. Det gjør at du kan bevege deg mer enn om du sitter under et tre eller i et kratt.
 5. Bruk lokkeduer. Tidlig i jakta holder det med ca. 20 fugler, men øk gjerne antallet utover i sesongen. Plasser dem mot vinden med nebbet ned og stjerten opp, slik at det ser ut som de beiter. Om lag 20 - 30 meter fra kamuflasjen er passe avstand.
 6. Duene lander mot vinden. Det betyr at du har beste skuddmulighet hvis du har vinden i ryggen.
 7. Bruk skyggelue. Ikke se rett opp eller blott ansiktet før dua er på skuddhold. Kamuflasjefarga ansiktsmaske gir deg litt mer slack.
 8. Sitt i ro. Duene er vare for bevegelser. Vent med å skyte til de henger rett over lokkeduene og brer ut vingene for å lande; da har du den beste blinken. Av og til vil overflygere by på mer utfordrende skuddsituasjoner.
 9. Felte duer kan med fordel legges med utspilte vinger blant lokkeduene. Ovenfra vil det se ut som de er i ferd med å lande.
 10. Har du skutt mange duer på et jorde en dag, bør du la det hvile noen dager før du vender tilbake.


Vil du ha flere tips? Flere lokallag i NJFF arrangerer kurs i duejakt. Oversikt over høstens tilbud finner du på www.nyjeger.no eller nederst i denne artikkelen. ​


Slik skiller du andeartene

Det er bare ender i gressand-familien (stokkand, krikkand og brunnakke) som er jaktbare fra 21. august. De jaktbare artene av dykkender og fiskeender har jaktstart 10. september, mens ærfugl og skarv har jaktstart 1. oktober (storskarv i innlandsvann på deler av Østlandet, Sørlandet og Rogaland fra 21. august). Du finner nærmere opplysninger om jaktbare arter og hvor jakt er tillatt på Lovdata i Forskrift om jakt- og fangsttider

Er du i tvil om hvordan du skiller andeartene, kan du bruke følgende tommelfinger-regel: Går stjerten "ned" i vannet, er det ikke gås eller gressand, men hvis stjerten er "over" vannet (tenk Donald Duck), er det sannsynligvis ei gressand eller ei gås. Ender som dykker fullstendig under vann (skarv, dykkender og fiskender), går som regel dypere i vannet, mens ender som beiter under vann med stjerten opp (gressender og gjess), flyter mer oppå vannet. Husk at dette bare er tommelfingerregler, og at artsbestemmelse er en del av jegerens ansvar.

 

Motorbåt på ettersøk

Du kan jakte ender både i ferskvann og saltvann. På elv og innsjø går grunneiers rett så langt som hans eiendomsrett. Mot hav og fjord går grunneiers rett til jakt og fangst så langt som landet ligger tørt. Jakter du på sjøen, trenger du ikke jaktkort så lenge du jakter fra båt eller fra skjær som flør over ved normalt høyvann (gjelder ikke kobbeveide). Du kan lese mer om den frie jakta på sjøen i Viltloven (Lovdata).

Andejegerne kan dessuten merke seg de nye reglene i viltloven, som ble endra etter langvarig arbeid fra NJFF: Disse innebærer at det er lov til å bruke motorbåt for å avlive skadeskutt fugl. 

 

Ikke bly for andejegerne

​Det er lov å bruke både hagle og rifle til jakt på ender, men husk at blyforbudet ikke er opphevet for jakt på ender! For hardskutt vilt som ender og særlig gjess, kan det lønne seg å bruke noen av dyrere alternativene med større egenvekt på haglene. Du kan lese mer om valg av haglammunisjon i NJFFs ammunisjonsguide.

Vær imidlertid varsom når du bruker rifle: En riflekule avfyrt mot vann kan rikosjettere i vannoverflata og skifte retning. Jegerne må derfor forsikre seg om sikker og god bakgrunn.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss