Menu

Vil ha skit fra jerv

  • Skrevet av 

 

I Statens naturoppsyn (SNO) tar de gjerne i mot skit på jobben, når den kommer fra jerv. Når innsamlingen starter på nyåret, oppfordrer Rovdata deg til å levere prøver av jervens hår og ekskrementer til SNO.

Prøvene som leveres inn blir analysert av Rovdata. Resultatene brukes til å overvåke jerv i Norge.

– DNA-analysene gir oss viktig informasjon for å overvåke og kartlegge bestanden, og for å vurdere hvordan den utvikler seg over tid, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Det blir mulig å fastslå om prøven faktisk stammer fra jerv, hva slags individ det dreier seg om og  kjønnet på dyret. DNA-analysene kan også fortelle om jerven prøven stammer fra er kjent fra før, størrelsen på reviret og slektskap.  

Ta med rene plastposer

De biologiske prøvene fra jerv skal samles inn i perioden 1. januar til 1. juni. Skal du på tur i skog og fjell på nyåret, oppfordrer Rovdata deg til å ha med noen rene plastposer i lomma for å kunne plukke opp prøver.

– Vi vil gjerne ha prøver fra alt av hår og ekskrementer som dere finner i nærheten av et jervespor, så ta med plastposer i lomma på tur. Ikke ta direkte på skiten, men vreng posen rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskit og knyt igjen. Kun én prøve må legges i hver pose. Når du kommer hjem, må du fryse ned skitprøven fram til den skal leveres inn, forklarer Kindberg.

Hårprøver kan også oppbevares i en pose under turen, men bør legges over i en tørr konvolutt når du kommer hjem. Husk at hårprøver ikke skal fryses ned!

Lever prøvene til SNO

Alle prøver skal leveres til SNO, som også legger ned en betydelig innsats for å samle inn hår og skit i felt. De registrerer aktuelle prøver i Rovbase og videresender materialet til Rovdata. Alt som sendes inn analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

– Det er viktig å merke prøvene korrekt før du leverer dem til SNO. Navn og adresse på de som fant prøvene må være med, i tillegg til informasjon om sted, dato, kommune og kartreferanse for funnet. Vi legger alle prøvesvar forløpende ut i Rovbase etter hvert som prøvene er analysert, avslutter Kindberg.

Du kan selv sjekke resultater i Rovbase (lenke).

Lenke til rovviltkontakter i SNO

Lær om sporavtrykkene til jerv (lenke)

 

Fakta om overvåkingen av jerv i Norge:

·        Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

·        Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

·        Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.

·        Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.

·        Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.

·        SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.

·        Prøvene som er samlet inn i Norge hvert år blir analysert ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

·        Analysesvarene fra laboratoriet blir sammenstilt og rapportert i en rapport fra Rovdata.

Kontaktperson:


 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss