Menu

FORESLÅR ENDRINGER I JAKTTID PÅ ELG OG HJORT

  • Skrevet av 

 

Miljødirektoratet foreslår å utvide jakttiden på elg og hjort i 15 kommuner rundt Nordfjella villreinområde fra 1. januar 2020 til og med 31. januar 2022. Bakgrunnen er relatert til skrantesjuke og behov for å redusere tettheten av hjortevilt.

Forekomst og aktivitet av elg og hjort i området er ansett som en av de største risikofaktorene for spredning av skrantesjuke utenfor Nordfjella. Derfor foreslår direktoratet å

  • starte jakta på elg og hjort 15. august i 2020 og 2021
  • utvide jakta på elg og hjort fra 1. januar – 31. januar i 2020, 2021 og 2022

Begge punktene gjelder kommunene Eidfjord, Ulvik, Aurland, Lærdal, Årdal, Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nes, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang.

Alvorlig og smittsom sykdom

Skrantesjuke (CWD) er en alvorlig og smittsom sykdom hos hjortedyr. Den ble oppdaget i sone 1 i Nordfjella villreinområde i 2016, og hele bestanden der ble fjernet. Siden skrantesjuke sprer seg langsomt i en bestand, er det vanskelig å oppdage sykdommen i en tidlig fase.

Derfor er det fortsatt betydelig usikkerhet rundt smittestatus i tilgrensende bestander av hjortedyr i Nordfjella-regionen. Miljøsmitte utgjør fortsatt en risiko for overføring til hjort, elg og rådyr som bruker det samme arealet som den tidligere infiserte villreinbestanden.

Anbefaler å redusere antall hjortevilt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har anbefalt å redusere tettheten av hjortevilt rundt Nordfjella. I tillegg har Mattilsynet og Miljødirektoratet fått innspill fra en ressursgruppe med tverrfaglig ekspertise på skrantesjuke, smittebekjemping, viltøkologi og viltforvaltning. Gruppa tilråder at bestanden av hjort og elg bør være betydelig lavere i de omkringliggende kommunene, for å redusere antallet hjortevilt som bruker beiteområder innenfor villreinarealet i Nordfjella sone 1.

Mer informasjon finner du i Miljødirektoratets høringsnotat.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du her.

Høringsfristen er 7. november 2019.


 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss