Menu

Rådyr gikk tvers over skandinavia

 

Kanskje hadde den ambisjoner om å se Atlanterhavet, råbukken som gikk fra Nordmaling ved Bottenvika i Sverige. Drømmen ble i så fall felt av et skudd ved Fjellset nær Namsenfjorden i Trøndelag. Da hadde rådyret tilbakelagt en strekning tilsvarende 41 mil i luftlinje.

 

KILDE: Hjortevilt.no v/Jørn J. Fremstad

– Rådyr kan bevege seg over store områder, men dette har vandret veldig langt. Vi vet at et GPS-merket rådyr gikk fra Gol til Hardangerfjorden, en strekning på om lag 13 mil i luftlinje, sier forsker John Linnell i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Fra øst til vest på 21 måneder

Ifølge forskere ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ble den aktuelle råbukken født i mai 2017 og øremerket 17. januar i fjor, i Nordmaling sør for Umeå på den svenske østkysten. På datoen 21 måneder etter at det ble merket, falt rådyret for et skudd ved Fjellset sør for Namsos. De svenske forskerne tror at den har tatt seg over grensen i et fjellpass vest for Gäddede, og også de er overrasket over hvor langt dyret har gått.

– Det er riktig heftig. Hvorfor har den vandret tvers over Skandinavia? Den fins mange fine områder å slå seg til i langs strekningen den har gått, sier forskningsingeniør Fredrik Stenbacka ved SLU.

Stenbacka anslår at råbukken har gått rundt 60 mil, og han kan fortelle om en annen vandrer også. En ung bukk som ble GPS-merket i det samme området i april i år startet sin ferd vestover 30. mai. Den fortsatte helt til Trångsviken mellom Östersund og Åre i Jämtland, hvor den har vært siden 1. juli. Det utgjør en strekning på 28 mil i lufta og ca. 35 mils vandring.

Vandret fra Skåne til Nordkapp

Det er ikke noe nytt at rådyr vandrer og finner nye leveområder. På midten av 1800-tallet var rådyret utryddet i Skandinavia, bortsett fra i de sørligste delene av Sverige. 75 år seinere var rådyr en etablert art i Midt-Norge, 88 mil lenger nord. Det betyr at arten i gjennomsnitt har utvidet leveområdet sitt nordover med 11,7 kilometer hvert år.

– I dag finner vi rådyr helt opp til Nordkapp, sier NINA-forsker John Linnell. Han forteller videre at utfartstrangen er størst hos rådyr som lever i næringsfattige områder, som barskog. De som holder til i mer frodige kulturlandskap (områder som i større eller mindre grad er påvirket av mennesker) er mer stedbundne.

Går etter maten

Ifølge professor Petter Kjellander ved Grimsö forskningsstasjon i Sverige vandrer ikke rådyrene på grunn av høy bestandstetthet. Det er snarere dyr i områder med få artsfrender som drar fra morens område.

– De prøver å finne nye områder med få rådyr, men med mye mat. For å klare en så lang vandring må du være i veldig god kondisjon, sier Kjellander.

Streken viser strekningen råbukken tilbakela i luftlinje. Kart fra Google Earth

Les mer hos Sveriges lantbruksuniversitet

Les mer om rådyr

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss