Menu

Fotråte herjer i norske villreinbestander

Høsten 2019 var det omfattende utbrudd av fotråte i flere av de norske villreinbestandene. Hardangervidda var for første gang hardt rammet, og ifølge oppsynet ble totalt 84 villrein avlivet under jakt grunnet fotråte.

 

Kilde:hjortevilt.no

Resultatene fra kalvetellinger, som ble utført i juli og oktober, tyder på at flere hundre villreinkalver har bukket under for denne sykdommen. I tillegg kommer et ukjent antall voksne dyr.

Dette kommer frem i årsrapport for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2019. Arbeidet med skrantesjuke (CWD) har siden 2016 vært hovedfokus for viltgruppa ved Veterinærinstituttet. Et omfattende utbrudd av fotråte, hos et stort antall villrein i flere av våre sårbare villreinbestander, ble imidlertid høyt prioritert i 2019, og dette arbeidet fortsetter i 2020.

Årsrapporten for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) presenterer, i tillegg til skrantesjuke og fotråte, kartelggingen av bakterier innen slekten Bartonella i hjortevilt, flått og sviknott i Norge. Videre omtales et utbrudd av smittsom øyebetennelse hos moskus på Dovrefjell. Et utbrudd av hudvorter hos hjort på Vestlandet, samt kartlegging av parasitter hos villrein og moskus i relasjon til klima, blir også presentert i HOP-rapporten for 2019.

Det er også fokus på hvordan forskning på hjernen hos gamle elger kan kaste nytt lys over bakgrunnen for spontane prionsykdomer hos både dyr og mennesker. Internasjonalt samarbeid er viktig, aktualisert ved påvisningen av CWD i Norge i 2016. For perioden 2019/2020 dro derfor en viltforsker til Canada for å øke samarbeidet og kunnskapsutvekslingen innen vilthelse mellom de to landene.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss