Menu

Kortnebbgåsa mot nye høyder

  • Skrevet av 

UTMARK: Søndag 5. mai ble det gjennomført en koordinert registrering av bestanden. Det ble totalt registrert 81 500 individer, noe som er en liten økning i forhold til våren 2012 da det ble talt 80 000 gjess, forteller Ingunn Tombre, forsker i  NINA.

 

 

Flest i Nord-Trøndelag

De fleste gjessene ble registrert i Nord-Trøndelag, med i alt 73 900 individer. I Sør-Trøndelag og i resten av Sør-Norge ble det registrert 3 000 individer, mens det bare var kommet 200 til Vesterålen. Igjen i Danmark var det 4400 gjess.

Registreringene ble gjennomført av erfarne lag med observatører, som på samme dag teller kortnebbgjessene på hvileplassene og på marker der de søker føde.

– For å unngå dobbelregistreringer blir tellingene hovedsaklig gjennomført midt på dagen når de fleste gjessene hviler langs fjorden eller på innsjøer. Tellingene gjennomføres ved hjelp av kikkert og teleskop, forklarer Tombre.

 

Bestand i vekst

Kortnebbgåsa overvintrer i Danmark, Nederland og Belgia, og mellomlander i Norge på våren og høsten på vei til og fra hekkeplassene på Svalbard, Registreringer viser at bestanden er steget fra omkring 30 000 individer på 1990-tallet til et nivå på over 80 000 i dag, og det er for øyeblikket stor oppmerksomhet rundt arten.

– Det økende antallet med gjess gjør skade på landbruksarealer langs trekkruten og på den sårbare tundravegetasjonen på Svalbard, sier Tombre.

 

Tilpasset forvaltning

Bestanden er valgt ut som det første europeiske eksempel på en internasjonal såkalt adaptiv forvaltningsplan, hvor hensikten er å holde bestanden på et stabilt nivå på omkring 60 000 individer.

– Dette skal i de kommende år gjennomføres ved å øke jakten på bestanden på en kontrollert måte. Dette skal koordineres mellom Norge og Danmark, som har regulær jakttid på kortnebbgjessene, sier Tombre.

Den internasjonale planen er etablert i regi av Vannfuglavtalen under Bonn-konvensjonen

 

Kilde: NINA.no

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss