Menu

Bly fra hjortevilt kan gi økt helserisiko

  • Skrevet av 

Personer som spiser hjorteviltkjøtt hver måned eller oftere, har litt mer bly i blodet enn andre. Dette gir økt helserisiko for utsatte grupper. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert om konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med blyammunisjon har noen negativ helseeffekt.

Utsatte grupper er barn, gravide, kvinner i fruktbar alder og personer med høyt blodtrykk.

Kjøtt fra hjortevilt (elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort) felt med blyammunisjon kan inneholde bly.  Dette blyet tas opp i kroppen hos de som spiser kjøttet.

Rapporten fra VKM viser at folk som spiser hjorteviltkjøtt felt med blyammunisjon hyppig, det vil si mer enn en gang i måneden, har en økt risiko for å få høyt blodtrykk og nyreskader. For barn som spiser slikt kjøtt ofte kan det medføre en liten reduksjon i IQ. Dette gjelder også fostre i mors liv.

Analyser av blod fra nordmenn som spiste hjorteviltkjøtt viste at blynivåene økte mest blant de som spiste kjøttdeig fra elg og hjort, og spesielt hvis den var kjøpt i butikken.

Jegere som oppga at de ladet patronene selv hadde høyere blynivåer i blodet enn de som ikke gjorde det.

Blyeksponering kommer fra mange kilder i hverdagen, og selv om eksponeringen har gått kraftig ned de siste årene bla. på grunn av forbudet mot blyholdig bensin, er det fremdeles viktig å redusere den.

Mattilsynet anbefaler derfor at utsatte grupper ikke spiser hjorteviltkjøtt felt med blyammunisjon oftere enn en gang i måneden.

Hva er risikoen?

Personer med høyt blodtrykk fra har en høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdomomer. Blyeksponering av foster og barn kan skade utviklingen av hjernen. Det kan måles som nedsatt IQ. En liten nedgang i IQ vil ikke merkes hos barn med normal IQ, men det kan for eksempel gjøre at barn som allerede har lav IQ kan få lærevansker.

Ikke farlig for alle

Rapporten fra VKM er tydelig på at risikoen for mennesker med normalt blodtrykk, og barn med normal IQ, ikke er merkbar. Hvor stor effekten av den økte risikoen for kroniske nyreskader er imidlertid vanskeligere å forutsi.

Hvordan kan man redusere risikoen?

Bruk av blyfri prosjektiler fjerner risikoen og det finnes godkjente blyfrie prosjekter for de fleste kaliber. Dersom man må bruke blyholdig ammunisjon skal man velge prosjektiler som fragmenterer lite når de treffer dyret. Man kan også redusere risikoen ved å reinskjære skuddsåret der det blyholdige prosjektilet har truffet dyret og dermed skjære vekk mye blyrester. Man må da minst skjære vekk 30 cm i radius rundt hele sårkanalen. Men effekten av reinskjæring er ikke sikker.

Ikke fôr hunder med sårkjøtt   

Vi ønsket også svar på om det er noen risiko for hunder å bli fôret med sårkjøtt. VKM sin rapport viser at det er fare for at hunder får høyt blodtrykk av å spise sårkjøtt. Sårkjøtt kan også inneholde blyfragmenter, disse kan bli liggende i tarmen til hunden, og gi akutt blyforgiftning. Mattilsynet anbefaler derfor at hunder ikke blir fôret med sårkjøtt.

Les mer helseeffekter hos hund.

Les Mattilsynets kostholdsråd

 

Kilde: Veterniærinstituttet

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss