Menu

Åtejakt er beste revejakt metode

  • Skrevet av 

Åtejakt er den klart mest effektive metoden for å ta ut mye rev viser resultatene etter 2 års jakt i Stjørdal, sier leder Ivar Rimul (Jakt i Værnesregionen)

-Sist sesong ble det innrapportert 169 rever skutt på åte og i 2011/12 sesongen ble det skutt 120 på åte. De andre jaktmetodene smygjakt, lokking, drivjakt ligger alle på mellom 10 og 20 rever mens for felle er det bare rapportert 3 rever sist sesong. Tallenes tale er tydelig, ønsker man å ta ut mye rev er det åtejakt som er metoden sier Rimul.

 I Stjørdal har vi de siste sesongene satset mye på åtejakta. Vi har blant annet hentet og distribuert ut åtemateriale til alle som har meldt sin interesse. Grisinnvoller  er hentet fra Nortura på Steinkjer i bisonpaller og fraktet med lastebil for videre distribusjon. De lokale kontaktene har tatt opp bestilling og organisert dette lokalt. Dette er en ordning som har fungert bra og som er den faktoren som har betyd mest for å få skutt mye rev i Stjørdal påpeker Rimul.

Grisinnvoller går for å være det beste åte for rev og er veterinærgodkjent. Det betyr at vi etter søknad til mattilsynet har fått tillatelse til å legge ut dette. Sist vinter hentet vi åte 3 ganger og hver henting på ca 2500 kg har kostet oss ca. kr. 5000,- inkl transport. Slik vi ser det har dette vært vel anvendte penger og virkelig bidratt til å få fart på åtejakta.  Vi nærmer oss nå en ny åtejaktsesong og det skal bli spennende å se hva denne jaktsesongen vil bringe. Ser at den første reven allerede er skutt på åte i Stjørdal. Denne organiseringa kan også være noe å tenke for de andre kommunene som nå er kommet med i prosjektet mener Rimul.

- Vi vil til slutt minne om at utlegging av åte forplikter. Åtet må følges opp slik at det ikke fungerer som en foringsstasjon for smårovviltet. Grav det gjerne litt ned eller tildekk i starten av sesongen slik at kråkefugl kommer til så lett. Vi ønsker dere alle lykke til med åtejaksesongen!, avslutter leder Ivar Rimul

Jakt i Værnesregionen finner dere her www.jaktiværnesregionen.no

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss