Menu

Fant ny ukjent parasitt i fjellrev

  • Skrevet av 

En hittil ukjent parasitt er funnet på norsk fjellrev under obduksjon ved Veterinærinstituttet. Funnet gjelder to rever fra ulike deler av landet. Parasitten har nå fått navnet Sarcocystis arctica.

Obduksjonen av revene ble gjort i forbindelse med Fjellrevprosjektet, et prosjekt ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) der man prøver redde den utrydningstruede fjellreven.

Ettersom bestandene er hardt presset, følges prosjektet dyrene så tett som mulig. Det intense oppsyn øker sjansen for å oppdage syke og døde dyr. Ved å kartlegge dødsårsaken gjennom obduksjon, kan Veterinærinstituttet hjelpe å nå prosjektets mål og bidrar til forskning.  Det var ved undersøkelse av uttatte prøver etter to slike obduksjoner at veterinær og viltpatolog Johan Schulze ved Veterinærinstituttet fant parasittene. Han forteller han reagerte da han ved mikroskopering av muskelprøver oppdaget cyster, først på en rev fra Finnmark, deretter på en rev fra Trøndelag. Han har lang erfaring med å obdusere ville rovdyr og stusset over dette uvanlige funnet.

Slektskapsundersøkelser avslørte at varianten var i nær slekt med varianter som bruker fugler som mellomvert. Dessuten kom det frem at fjellrevparasitten muligens er identisk til en navnløs variant tidligere funnet i to hunder fra USA.Cystene han så var velkjente fra planteetere, for eksempel sau, som fungerer som mellomvert for parasitter fra Sarcocystes-familien.  Men fjellreven er et rovdyr og hos disse oppholder parasittene seg i tarmen. Etter læreboka hørte cystene rett og slett ikke hjemme i muskulaturen hos et rovdyr og nå var det sammenfallende funn i to forskjellige fjellrever. Han sendte derfor prøver videre til professor og parasittolog ved Norges veterinærhøgskole, Bjørn Gjerde som isolerte parasitten. Etter nærmere undersøkelser bl.a. med PCR metodikk og gentesting, viste det seg å være en hittil ukjent variant av typen Sarcocystis sp.                                   

Det er ennå for tidlig å si om parasitten som nå har fått navnet Sarcocystis arctica, kan skape problemer for den allerede truede fjellreven eller hvordan den har havnet i revene. 

En vitenskapelig artikkel om funnet er publisert i «Parasitology Research»  publisert online av Springer

http://link.springer.com/article/10.1007/s00436-013-3711-x

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss