Menu

Skjebnedag for de nordiske rovdyrene

’Svenske Riksdagen’ har i dag stemt igjennom en ny svensk forvaltningspolitikk for de store rovdyrene, også kalt ”en holdbar rovdyrspolitikk”. Dette innebærer ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn.

Forslaget som nettopp ble stemt frem i riksdagen betyr at Sverige nå skal begynne å forvalte rovdyrene sine mye hardere. Dette vil kunne føre til at de allerede i vinter setter i gang storstilt jakt på ulv. Forslaget er  at de skal ha et bunn-nivå på 170-270 ulv, 1100-1400 bjørn, 700-1000 gauper,  500-600 jerv og 150 hekkende kongeørnpar.  Eksempelvis viser tellinger at det finnes minst 2350 bjørner og 1180 gauper i Sverige. Dette er tall hentet fra naturvårdsverket, -og er tall det svenske jägareförbundet mener er for lave.  Dette betyr at en tidligere kvote på ca 300 bjørn kan økes til det tredobbelte kommende år!

Mange av de nordiske rovdyrene lever som kjent i grenseland mellom Norge og Sverige. At dette vil være med å prege de norske rovdyrstammene hersker det liten tvil om.

Hvordan tror du dette vil ha innvirkning på de norske rovdyrene?

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss