Menu

Tid for jakt på duer og ender

 • Skrevet av 

 

21. august er det oppstart for jakta på ringdue og gressender. Både due- og andejakt byr på lett tilgjengelig jakt i nærområdet. En varm sommer og tidlig tresking kan imidlertid bety at duejegerne må leite litt mer etter aktuelle åkrer.

Bor du i tilknytning til de store kornområdene på Østlandet og i Trøndelag, er duejakta et sikkerstikk. Duejakt er ei sosial jaktform dersom man jakter flere sammen. Da kan man gjerne sitte under samme kamuflasjeduk og skyte på skift, eller dele opp i hver sin skuddsektor. Så lenge dere sitter i ro, lar ikke duene seg skremme av om dere prater.

Det er sjelden noe problem å få tillatelse til å jakte duer: Ettersom ei due spiser omtrent en kopp med korn om dagen, er de fleste bøndene mer enn villige til å låne ut åkeren for å spare avlinga. Dersom det etterspørres, kan du imidlertid bruke NJFFs standardkontrakt for småviltjakt for å dokumentere avtaleforholdet.

Duejakta i tall

Det er Østlandet som er duejaktas primærområde. Mens det i Østfold, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold og Oppland årlig felles rundt 4.000-8.000 duer i hvert fylke, felles det til sammenligning bare rundt tusen i hver av de to Trøndelagsfylkene og enda mindre på Vestlandet, unntatt Rogaland (ca. 1.500).

Mens det er blitt felt rundt 55.000 duer årlig +/- 10 prosent de siste ti åra, har tallet de siste tre åra falt ned under 45.000. I fjor var det en svak oppgang på 3 prosent, men det er likevel en nedgang på 18 prosent de seinere åra, viser småvilttallene fra Statistisk sentralbyrå.

Ni bud for duejegeren

Her har du ni gode tips dersom du har tenkt deg ut etter duene:

 • Forbered deg noen dager før ringduejakta starter: Finn et område med god duetrafikk og innhent tillatelse fra grunneier. Jorder med erter, raps eller hvete pleier å være bankers.
 • Bruk tid på spaning og finn duenes trekkmønster. Plasser kamuflasjen nær trekket og så strategisk som mulig, helst i jordekanten eller inn mot annen vegetasjon der du har skjul.
 • Duene er mest på farta fra 6 til 9 om morgenen, og 14 til 18 på ettermiddagen. Er forholdene gode, kan duene trekke hele dagen. De fleste værtyper er greit jaktvær, unntatt styrtregn. Vind gjør duene mer aktive.
 • Bruk kamuflasjenett. Det gjør at du kan bevege deg mer enn om du sitter under et tre eller i et kratt.
 • Bruk lokkeduer. Tidlig i jakta holder det med ca. 20 fugler, men øk antallet utover sesongen. Plasser dem 20 meter fra kamuflasjen mot vinden med nebbet ned og stjerten opp, slik at det ser ut som de beiter.
 • Bruk skyggelue. Ikke se rett opp eller blott ansiktet før dua er på skuddhold. Kamuflasjefarga ansiktsmaske gir deg litt mer slack. 
 • Sitt i ro! Duene er vare for bevegelser. Vent med å skyte til de henger rett over lokkeduene og brer ut vingene for å lande; da har du den beste blinken. Overflygere byr på mer utfordrende skuddsituasjoner.
 • Felte duer kan med fordel legges med utspilte vinger blant lokkeduene. Ovenfra vil det se ut som de er i ferd med å lande.
 • Har du skutt mange duer på et jorde en dag, bør du la det hvile en dag eller to før du vender tilbake.
 •  

Få endene til å møte med NJFF-appen

Hvilke dyr som er attraktive å jakte på, avhenger av hvilket land man befinner seg i. Du trenger ikke dra lenger enn til Sør-Sverige og Danmark før andejakt er høystatus. Men i Norge skytes det nå halvparten så mange som for ti år sia. Andejakta gir god trening for haglesvingen, og lokkjakt kan bidra til å øke spenningen og utfordringene.

I så måte bør du som andejeger ta en kikk på NJFF-appen, der lokkelydene nå er blitt gratis! Her finner du masse lokkelyder som du kan bruke for å få endene til å møtes. NJFFs lokkeskole, som med enkle videoinstruksjoner viser deg hvordan lokkene brukes, er nå gratis tilgjengelig på våre nettsider.

Slik skiller du andeartene

Det er bare ender i gressand-familien (stokkand, krikkand og brunnakke) som er jaktbare fra 21. august. De jaktbare artene av dykkender og fiskeender har jaktstart 10. september, mens ærfugl og skarv har jaktstart 1. oktober (storskarv i innlandsvann på deler av Østlandet, Sørlandet og Rogaland fra 21. august). Du finner nærmere opplysninger om jaktbare arter og hvor jakt er tillatt på Lovdata i Forskrift om jakt- og fangsttider.

Er du i tvil om hvordan du skiller andeartene, kan du bruke følgende tommelfinger-regel: Går stjerten ”ned” i vannet, er det ikke gås eller gressand, men hvis stjerten er ”over” vannet, er det sannsynligvis ei gressand eller ei gås. Ender som dykker fullstendig under vann (skarv, dykkender og fiskender), går som regel dypere i vannet, mens ender som beiter under vann med stjerten opp (gressender og gjess), flyter mer oppå vannet. Husk at dette bare er tommelfingerregler, og at artsbestemmelse er en del av jegerens ansvar.

Kilde: NJFF

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss