Menu

Fullmåne, bukkebrøl og ettersøkslys

  • Skrevet av 

 

Det nærmer seg fullmåne, og mange hjortejegere benytter hjortens høybrunst til jakt på bøen. Etter lang kamp fra NJFF endra Stortinget i vår viltloven slik at kunstig lys tillates på ettersøk. Men merk at du som jeger fortsatt har bevisbyrden. Her finner du noen praktiske tips.

Ved all jakt er det en viss fare for at et skudd ikke medfører øyeblikkelig død hos viltet. Jegerne har ansvar for at lidelsene blir minimale, men lovverket har tidligere satt sperrer som avskjærer effektive ettersøk og human avliving. Men fra 1. juni ble Viltloven endra:

Kunstig lys er fortsatt forbudt under sjølve utøvelsa av jakta, men jegerne kan nå bruke kunstig lys ved ettersøk etter skadeskutt hjortevilt. Til gjengjeld medfører det ei varslingsplikt til jaktrettshaver (jaktleder, grunneier etc.), kommune og politi før lyset tennes. Hvis varslinga vil forsinke ettersøket vesentlig (for eksempel i områder uten mobildekning), kan varslinga sendes umiddelbart etter avslutta søk. Merk at det er jegeren som har bevisbyrden for at påskytinga er lovlig.

Praktiske eksempler og tips
Før du drar på jakt, ta kontakt med jaktrettshaver og viltmyndighetene i din kommune, slik at du veit hvilket telefonnummer og varslingsform du skal benytte. NJFF oppfordrer alle kommuner om å opprette et varslingsnummer som slike meldinger kan gå til, gjerne på SMS. I tilfelle dette ikke er etablert, ring kommunens servicetorg sjøl om det er utafor normal åpningstid: Ved en eventuell kontroll vil loggen på din telefon vise at det er gjort forsøk på å varsle. Husk å lagre numrene på mobilen din slik at de er lett tilgjengelige.

Sjekk gjerne også med politiet lokalt hvilket telefonnummer som skal benyttes, men normalt må du ringe 02800 (ikke send SMS): Det er neppe ønskelig at du blokkerer politiets nødnummer 112 for å varsle om at du leiter etter et rådyr. 

Send melding uansett dekning
Dersom det oppstår en situasjon, er det viktig at du opplyser hvilket jaktområde meldinga kommer fra. For eksempel kan teksten lyde som følger: "I samband med skadeskutt rådyr, vil det bli tatt i bruk lys under ettersøk i Hjortedalen (evt. GPS-posisjon). Mvh. Ola Jæger."

I tilfelle jakta foregår i områder uten telefondekning, anbefaler NJFF at du uansett gjør et forsøk på å sende melding, slik at dette kan dokumenteres. I tillegg bør du så snart som mulig i etterkant varsle om gjennomført ettersøk med lys

Fortsatt vanlig varslingsplikt
Merk at kravet om melding før bruk av kunstig lys, ikke erstatter andre varslingsplikter dersom ettersøk går inn på andre jaktområder eller at ettersøket strekker ut i tid slik at kommune eller politi også må varsles.

Du finner en nyttig gjennomgang av ettersøksreglene inkl. endringene i viltloven på Miljøkommune.no.

Endringene i Viltloven byr også på godt nytt for sjøfugljegerne, som nå kan bruke motorbåt ved henting av skadeskutt fugl. Men også her er det varslingsplikt, og jegeren som har bevisbyrden. Videre er det lenger ikke krav om at revejegerne må fastmontere åte-lyset på en husvegg, men kan benytte seg av stolper eller trær. I samband med fangst kan du også bruke kunstig lys under avliving av vilt fanga i felle. Du kan finne flere praktiske tips knytta til dette i denne artikkelen.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss