Menu

Styr unna frekvensmisbruk

  • Skrevet av 

 

Vi er midt i høstjakta og tusenvis av jegere nyter flott natur og sørger for årets matauk. Mange har med seg radiosamband for å kommunisere med jaktlaget. Men kan alle med hånda på hjertet si at de bidrar i spleiselaget som tilgangen på radiokanaler er?

I en kronikk som blant anna er brukt i Skog.no, retter daglig leder Maren M. Heggland i Sikringsradioen en advarende pekefinger mot de mange gratispassasjerene og det som dermed er misbruk av både sikrings- og jaktradio-frekvensene.

- Dette er et hjertesukk fra oss som innehar frekvenstillatelser, for vi opplever at mange tror det er allemannsrett på frekvensbruken også. Uregistrerte brukere av jaktradioer betaler ikke brukerlisens og benytter seg av «ledige» frekvenser uten å kjenne til riktig bruk av disse. Ulovlig bruk av frekvenser og utstyr, slik som GSM-forsterkere, kan i verste fall påvirke nødsamband og mobilfrekvenser, som igjen kan sette liv og helse i fare. Post- og Teletilsynet (PT) registrerer en økende ulovlig bruk av nettopp frekvenser og utstyr som skulle vært registrert.

Stort dugnadsarbeid – urettferdig misbruk

Sikringsradio-sambandet (SRadiosambandet) er et nød- og kommunikasjonssamband der medlemmer, fortrinnsvis fra landbruket, gjennom årenes løp har bygd god sambandsdekning i utmarka. Dette har blitt til gjennom en fantastisk dugnadsinnsats: På strategiske topper er det satt ut basestasjoner som sørger for god dekning, samt nødvarsling dersom uhellet er ute.

- Dessverre har vi fått rapportert fra flere av våre brukere at frekvensene er ubrukelige på grunn av utstrakt misbruk og liten forståelse for hvordan sambandet skal benyttes. Lange samtaler, der jaktopplevelser og anna deles, viser en fullstendig manglende kompetanse på sambandsdisiplin. Dette hadde folk kjent til dersom de hadde vært registrerte brukere av SRadiosambandet. Skal vi i Sikringsradioen bare godta at de som betaler for ei tjeneste, får "varen" ødelagt av gratispassasjerer? spør Heggland.

Kan bøtelegges

Post- og Teletilsynet kan skrive ut overtredelsesgebyr dersom frekvenskontrollen avdekker ulovlig bruk. Som privatperson kan du bli bøtelagt med opp til 5000,- kroner hvis du blir tatt med samband der du benytter frekvenser du ikke har betalt konsesjon for. Ifølge PT er det også mange forhandlere som unnlater å informere brukerne om at utstyret krever registrering.

- Sikkerhet i utmark er svært viktig, spesielt for bønder, skogsarbeidere og andre aktive brukere som jobber der hver dag. Jeg oppfordrer alle til å registrere seg lovlig, enten hos oss i Sikringsradioen eller gjennom NJFFs jaktradiofrekvenser. Dere er hjertelig velkomne til å bli en del av sambandet vårt, understreker Hegglund.

Billig å være lovlig

For kr 290,- i året kan du registrere deg som lovlig bruker hos Sikringsradioen. For NJFFs jaktradiofrekvenser koster ett års abonnement kr. 85.- for NJFF-medlemmer og kr. 130 for de som ikke er medlemmer. Her finner du konsesjonssøknad for NJFFs jaktradio-frekvenser.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss