Menu

Rypa på rødlista -gir muligheter!

 

Mandag åpner Artsdatabanken sin foreløpige liste over status til de mest aktuelle artene i Norge for innsyn. Rypa er her klassifisert på listen som «nær truet». Å være rødlistet betyr at denne arten får en spesiell oppmerksomhet, blant annet i forvaltningsøyemed.

Betenkelig…..?

Vi håper ikke at ekspertene har brukt statistisk sentralbyrås fellingsstatistikk som grunnlag for å foreslå fjell og lirype på rødlista. Det henvises i artikkel i Aftenposten til at fellingsstatistikken viser nedgang fra 1991 og frem til i dag. Alle oppegående vet at det i denne perioden har blitt større og større restriksjoner på hvor mange ryper det er lov å skyte pr. dag. Det er en vesentlig grunn til nedgangen. Ikke nødvendigvis bestandsnedgang. Hovedargumentet er rypetelling utført av godkjente ornitologer som har gått faste linjer. I hvor mange år er dette gjort?

Betydning for oss jegere?

Den fremste forskeren i norden på jegernes betydning/påvirkning av hønsefuglbestanden er klar; jakt har ubetydelig innvirkning på bestanden. Svenske Maria Hörnell Willebrand  har "parkert" flere rypeforskere bl.a. i Norge når det gjelder dette spørsmålet. Hun har svært grundige og langvarige undersøkelser som grunnlag for sine argumenter og meninger.

Akkurat derfor bør ikke det at rypa muligens kommer på rødlista få følger for oss jegere, i hvert fall ikke på kort sikt.

Muligheter!

Derimot vil det at rypa kommer på rødlista kunne gi jegerne utvidede muligheter for å bekjempe predatorene som virkelig gjør innhogg i bestandene. Rødrev, mår, kråkefugler for å nevne noen. Skuddpremier, tilskudd til kråkefeller, revebåser, åtebuer, mårfeller. NJFF og Jegernes Interesseorganisasjon bør bruke dette for alt det er verd i tiden fremover.

Scooter og rødrev

En utvidet fullmakt, som et forsøk i enkelte fjellområder, med bruk av scooter til å bekjempe rødreven kan være et tiltak. Dette har på svensk side vist seg å være en svært effektivt jaktform, da med formål å fjerne rødreven i fjellrevområder.

Rødlista i ett toppår?

Sesongen vi nå snart har lagt bak oss har for stor del vært en opptur når det gjelder rype. Kommende sesong kan bli veldig spennende i så måte med god tilgang på smågnagere de fleste steder, fortsatt. Rypa kan havne på rødlista samme år som vi får se den største bestanden på flere tiår……

Et referat fra Svensk Jakt, august siste høst:

«– Vi går mot ett toppår. Riptillgången ser riktigt bra ut i Norrbotten, mer oregelbunden i Västerbotten men ändå bättre än förväntat. Vi ser en fördubbling av föryngringen och den bästa föryngringen sedan 1999, säger Maria Hörnell Willebrand. Det ser ut att bli bra med ripa i hela fjällkedjan. Hon berättar att det även är bra med ripa i norra Finland och Ryssland.

Det ser da ikke så «rødt» ut…?

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss