Menu

150 rever skutt på innsamlet slakteavfall

  • Skrevet av  Ivar Rimul

Prosjektet Jakt i Stjørdal som ble startet for 5 år siden fortsetter sitt «nybrottsarbeid». Nytt før siste sesong var et forsøk med innsamling av slaktavfall fra elg og hjortejegerne i området. Etter møter med jegere og gode forberedelser ble også dette en vellykket satsing. Ildsjelene i Stjørdal har også fått med seg nabokommunene på prosjektet vedrørende beskatning av smårovvilt og prosjektet heter nå Jaktivarnes.no og er ment å favne hele Værnesregionen som består av 5 kommuner.

Nok en lang jaktsesong er over og Jakt i Værnesregionen kan sette punktum bak det fjerde av 5 planlagte prosjektår. Sesongen har også i år vært preget av lite snø og delvis også ganske mye mus i terrengene. Tross dette har noen av jegerne imponerende fangster å vise til både når det gjelder mår og rev. For noen av oss andre har det vært vanskelig å få måren opp i fellene og reven inn på åta.

Innsamling slakteavfall

 Vi vil forhåpentligvis komme sterkere tilbake neste år. Nytt av året var prosjektet med innsamling av slakteavfall etter elgjakta. Så vidt vi vet er ikke dette blitt gjort på kommunalt nivå tidligere i Norge, og vi var derfor veldig spent på hvordan dette ville gå. Vi kan nå etter sesongen konstatere at prosjektet har gått over all forventning. Containeren ble startet opp uka før elgjakta og siden da har den fungert problemfritt. Det kom inn slakteavfall fra totalt 211 dyr på til sammen 4,5 tonn. Sammen med slakteavfall som ble lagt ut på åteplasser og kråkefeller og hundemat beregner vi at 54 % av slakteavfallet ble tatt med ned fra skogen i Stjørdal i 2014. Med tanke på at dette var en frivillig ordning må vi berømme elgjegerne i Stjørdal som bidro til dette. Det innsamlede slakteavfallet holdt ut sesongen og containeren var tom onsdagen før påske.

81% positive

Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til elgjegerne for å evaluere prosjektet. Selv om vi hadde håpet på flere enn 30 svar tror vi det gir oss et brukbart bilde av hvordan elgjegerne oppfattet dette med innsamling av slakteavfallet. På spørsmål om hvor positiv de var til dette forsøket, svarte 81% at det var positive eller meget positive til prosjektet, mens de resterende 19% ikke var positive. På spørsmål om hvor mye merarbeid ordningen hadde ført til for det enkelte jaktlag, svarte 4% at det hadde ført til mye ekstraarbeid, mens de resterende 96% svarte at tiltaket hadde ført fra middels til intet ekstraarbeid. Vi spurte videre om hvor viktig det var for dem at det innsamlede slakteavfallet her skulle brukes til åtejakt. Her svarte 19% at det var svært viktig, mens hele 60% mente det var viktig. Til slutt spurte vi om hvor positive disse jegerne var til å fortsette med denne ordningen. Her svarte 82% at det var positiv til veldig positive til å fortsette, mens 18% var negative eller veldig negative til å fortsette.

Oppsummert ser det derfor ut til at elgjegerne i Stjørdal i all hovedsak opplevde denne frivillige ordningen med innsamling av slakteavfall som et fornuftig tiltak.  De mente gjennomgående at ordningen hadde fungert godt, men at posene som ble brukt var litt for tynne (blant annet var det en tendens til at det gikk hull på de dersom de ble trukket langs bakken). Sekkene som ble brukt var med tykkelse 140my, så her vil vi øke tykkelsen noe til neste sesong. Litt «murring» var det blant enkelte i starten i forhold til å tømme vomma, for deretter få skinnet i plastsekken uten for mye griseri. For mange jaktlag gikk det bedre etter hvert som de hadde funnet en måte å gjøre dette på. Vi mener med dette prosjektet å ha vist at innsamling av slakteavfall er mulig å gjennomføre som en frivillig ordning. De fleste elgjegerne ser ut til å ha forståelse for problematikken og mange bidrar gjerne, spesielt dersom slakteavfallet i neste omgang skal brukes til revejakt.

Over 130 rever

På slakteavfallet ble det skutt over 130 rever, fortsatt har vi ikke den fulle oversikten da ikke alle rapporterer gjennom fellingsbørsen og det kreves litt detektivarbeid å finne de resterende. Sannsynligvis vil vi havne et sted mellom 140-150 skutte rever denne sesongen. Dette er vi veldig godt fornøyd med og forholdene har ikke vært ideelle. Det har generelt vært lite snø gjennom hele vinteren og det har vært en del mus i terrengene som har gjort at det har vært litt vanskelig å få inn reven. Vi mener å ha lagt merke til forholdsvis mye rev i fjellet i vinter så spørsmålet er om ikke det har vært så fine forhold for reven at den ikke har hatt behov for å trekke ned til bygda for å finne mat. Forhåpentligvis har vi likevel redusert vårbestanden av rev noe og kanskje bidratt til bedre overlevelse for kyllinger og egg, ikke minst har det vært mye spenning og fine opplevelser for oss som har sittet på åta eller sjekket feller også denne sesongen.

Mer rådyr

At reven er en predator på rådyrkje er vi godt kjent med. Mye tyder på at den markante økningen i rådyrstammen vi ser i dalføret har sammenheng med innsatsen som er gjort de siste årene med å beskatte bl.a. rødreven. Det blir spennende å se denne utviklingen fremover.

Premiekveld

Også i år vil vi i Stjørdal arrangere premiekveld, hold av torsdag 21. mai og turen går som i fjor til Uptown Bar. Vi er veldig glad for at vi får besøk av Tomas Willebrand som er professor i anvendt økologi ved Høyskolen i Hedmark avd. Evenstad. Tomas tok doktorgraden sin på ”bestandsdynamikk hos orrfugl” for mange år siden. Han har jobbet med snøskohare i USA og mange andre prosjekter. I det siste har Tomas jobbet mye med rødrev og har nå mange rever som følges med GPS halsbånd. Vi håper han kan fortelle oss litt om dette prosjektet og vi vil stille ham spørsmål om hva han mener om vårt prosjekt - tror han det vil ha noen effekt på annet vilt?

Vi takker foreløpig for innsatsen mange av dere har lagt ned over en lang jaktsesong så treffes vi forhåpentligvis til en trivelig kveld på Uptown Bar 21. mai. 

I de andre kommunene utenom Stjørdal er det mye som tyder på at det er skutt/fanget vesentlig mer enn det som er registrert. De kommunene kom med i prosjektet før fjorårssesongen og har en jobb å gjøre med å få flere jegere til å registrere fangstene på sidene.

Stjørdal kommune sesongen 2014/2015:

Kråke

234

Rev

130

Mår

40

Skjære

31

Ravn

27

Nøtteskrike

13

Grevling

9

Mink

2

Røyskatt

1

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss