Menu

Solid oppgang for rypejakta

  • Skrevet av 

Jaktstatistikken for sesongen 2014-2015 viser en solid oppgang for rypejakta: Hele 47 prosent flere ryper ble felt, overraskende nok med størst oppsving for fjellrypa. Også skogsfugljakta fikk en solid oppsving på rundt 30 prosent.

​​Rypejegerne felte 222.000 ryper totalt i løpet av jaktåret 2014/2015, fordelt på 140.000 liryper og 82.450 fjellryper. Dette gir en vekst på henholdsvis 40,2 prosent og 59,5 prosent sammenligna med forrige jaktsesong. Også målt opp mot tallene for de siste fem jaktårene (fra 2009/ 2010-sesongen) er det god vekst, på henholdsvis 27 prosent og 52,5 prosent for de to rypeartene. Dette er andre året med økt jaktutbytte for rypejegerne etter bunnåret 2012/2013, melder SSBs nettsider.

Antall fel​​te rådyr og utvalgte småvilt ​Antall i 2014-2015 ​Sml. 2013-2014 mot 2014-2015 (%) ​Sml. 2014-2015 mot fem siste år
Lirype 140 000 40,2 27
Fjellrype 82 450 59,5 52,5
Storfugl 9 180 24,1 -20
Orrfugl 20 120 37,6 -23,2
Ringdue 39 960 -8,5 -29,7
Stokkand 15 200 11,8 -10
Hare 17 560 13,4 -14
Rødrev 22 440 4,6 4
Rådyr 26 590 3,4 -13,6

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Troms på topp

Det var Troms fylke som hadde den beste rypejakta målt i antall felte fugl, med 38.000 felte ryper. Dette gir en oppgang fra fjoråret på 45 prosent. Med 8.200 fugler var Karlsøy i Troms den kommunen hvor det ble skutt flest ryper. Etter Karlsøy følger Lierne i Nord-Trøndelag og Tromsø, som hver hadde i overkant av 6.000 rypefellinger.

I Nordland ble det felt 36.000 ryper sist jaktår, en vekst i rypejakta på 86 prosent fra jaktåret før. Her ble faktisk utbyttet av fjellrype mer enn fordobla, mens antallet felte liryper økte med 65 prosent. Det førte til at det ble skutt omtrent like mange fjellryper som liryper i dette fylket. Finnmark, som i 2005-2006 hadde 100.000 felte ryper alene, endte på 29.000 ryper. Det innebærer likevel ei økning på 30 prosent fra foregående jaktår.​

God vekst for orrfugljakta

På landsnivå økte utbyttet av orrfugl med 38 prosent, med totalt 20.000 felte fugl. I Troms ble utbyttet mer enn fordobla, med 1.100 felte orrfugl. Økninga var god også i Nord- og Sør-Trøndelag, hvor det ble felt henholdsvis 70 og 56 prosent flere orrfugl enn forrige jaktår.

Til sammen ble 9.000 storfugl felt, ei økning på 24 prosent. I Nord- og Sør-Trøndelag økte jaktutbyttet med henholdsvis 71 og 57 prosent. Fortsatt blir det felt flest storfugl i Hedmark, hvor i alt 2.500 storfugl ble skutt. 

God rådyrjakt rundt Oslofjorden

I alt ble 26.600 rådyr felt i 2014/2015. Det er 900 flere enn jaktåret før, og omtrent på samme nivå som jaktsesongen 2012/2013. 

Østfold troner i teten med 3.380 felte rådyr. Deretter følger Vest-Agder, Nord-Trøndelag og Aust-Agder, alle over 2.000-merket. ​Flest rådyr ble felt i Sarpsborg med om lag 500 dyr og i Larvik med 450 dyr. Østfold-kommunen Rakkestad kom også høyt med 420 rådyr.

​Anna småvilt

Etter rype er ringdue den småviltartene det skytes mest av. Sist jaktår ble det felt 40.000 ringduer, der fylkene Akershus og Hedmark bidro med om lag 7.500 ringduer hver. Det er likevel en nedgang på 8,5 prosent fra fjoråret og en nedgang på 29,7 prosent de siste fem årene.

Blant de jaktbare andefuglene er stokkand den mest populære jaktbare arten. Her var det en vekst på drøyt ti prosent til 15.200 felte ender. Videre ble det felt 9.100 ærfugl, 2.000 svartender, 16.100 grågjess, 3.000 kanadagjess og 1.800 kortnebbgjess.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss