Menu

Vil forby snarefangst

 • Skrevet av 
Bærum JFF foreslår for NJFFs landsmøte at forbundet skal arbeide for kortere jakttider på rype og forbud mot snarefangst for å stanse rypebestandenes nedgang. Forbundsstyret vil isteden satse på økt kunnskap og større forvaltningsenheter.

Bærum JFF mener NJFF må øke fokuset på rypeforvaltninga og rypebestanden: Det kritiske lavmålet for rypebestanden ble tatt opp på Landsmøtet i 2012, men ble omskrevet av redaksjonskomiteen til å adressere hønsefugl. På fylkesårsmøtet i NJFF Akershus i 2014 ble saken derfor vedtatt oversendt NJFF på nytt.

- Samtidig er vi kjent med at NJFFs arbeidsprogram for 2014 er noe mer konkretisert. Etter vår oppfatning blir dette likevel fortsatt generelt, der fiske og jakt på store rovdyr og rypeforvaltning samles under ett, samtidig som NJFFs "is i magen"-holdning omkring rypesituasjonen er betenkelig, heter det i forslaget fra Bærum JFF.

​Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.

Vil ha NJFF mer aktiv​​

- I år har vi sett flere oppslag om at fjell- og lirype kan nærme seg rødlista. Det er derfor vesentlig at NJFF er mer aktiv og sentral i det videre arbeidet for en bedre rypeforvaltning og høstingsetikk, framholder Bærum JFF og foreslår følgende landsmøte-vedtak:

NJFF oppfordres til å engasjere seg mer aktivt og direkte i en bedret rypeforvaltning og høstingsetikk rettet mot og i samarbeid med:

 • Grunneiere og Fjellstyrer
 • NJFFs lokalforeninger
 • Fuglehundklubbene
 • DN og aktuelle lokale myndigheter
 • Den enkelte jeger

Dette bør omfatte:

 • Aktiv kråkefugl og rovdyrforvaltning
 • Skuddpremie på småpredatorer og kråkefugl
 • Trekke ungdomsgruppene med i høsting av småpredatorer
 • Vurdering og påvirkning av jakttider og jaktmetoder
 • Begrense jaktperiodene gjennom:
 • Senere oppstart/ tidligere avslutning/ ingen jakt etter 31.12.
 • Innføre ”hvileperioder” innenfor jaktperioden
 • Forbud mot snarefangst
 • ​​​Praktisk informasjon om jaktetikk og hva som bør høstes / ikke høstes.
 • ​Ikke skyte stegg, stamfugl eller enkeltfugl

 

​Har god dialog

Forbundsstyret påpeker at årsakene til rypebestandenes utvikling er sammensatte. I dag vet vi en del om dette, og spennvidda er stor med alt fra klimaendringer, forvaltning og bruk av rypas leveområder, til lokale værforhold, predasjonstrykk, jakttrykk og andre påvirkningsfaktorer. 

- NJFF følger opp rypeforvaltninga fortløpende på en rekke innsatsområder. Et viktig utgangspunkt for ei god forvaltning, er et godt kunnskapsgrunnlag. For forbundsstyret har det vært viktig at NJFF er en pådriver her, samt at denne kunnskapen tas i bruk i den løpende forvaltninga. NJFF har god dialog med både offentlige og private grunneiere der forvaltning av rype inngår, understreker forbundsstyret.

Vil ha rype-fyrtårn​​

NJFF jobber derfor aktivt med Hønsefuglportalen, og har et samarbeid med Høgskolen i Hedmark (avdeling Evenstad) og andre forskningsmiljøer om bestandstaksering. NJFF har videre inngått en egen avtale med Høgskolen i Hedmark om utdanning av fylkes-/ og regionsinstruktører. Takseringene er et viktig element i forvaltninga av rypa.

- NJFF opplever at rettighetshavere har god fokus på å utnytte jakttidsrammene og på andre måter tilpasse jakta i samsvar med tilgjengelig kunnskap. Forbundsstyret ser derfor ikke behov for å endre jakttidene eller avvikle jaktformer som snarefangst. NJFF ønsker derimot å stimulere grunneiersida til å forvalte rypa i tilstrekkelig store forvaltningsområder for å oppnå ei samordna bestandsforvaltning. Forbundsstyret ønsker at det etableres fyrtårnprosjekter for moderne forvaltningsområder for rype og skogsfugl som modell for framtidig forvaltning.

Forbundsstyret oppfordrer eller fylkeslagene og lokalforeningene til å ha tilbud om kurs og inspirasjonssamlinger for å motivere til økt interesse for jakt på predatorer/ pelsvilt, og fremmer følgende forslag for landsmøtet:

 

​Forbundsstyrets forslag​​

​​​​​NJFF opprettholder innsatsen for å få etablert Hønsefuglportalen. NJFF vil følge opp vilttiltaksplanen med konkrete tiltak fra alle ledd i organisasjonen, herunder løfte arbeidet med utdanning av takseringsmannskap og styrke instruktørkorpset, medvirke til etablering av tilstrekkelig store forvaltningsenheter for en bestandsbasert forvaltning av ryper og medvirke til etablering av fyrtårnprosjekter for moderne forvaltning for rype.​

 

Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss