Menu

Tid for å levere fellingsrapport

  • Skrevet av 

Jakttida er ferdig eller nærmer seg slutten for hjorteviltjegerne. Sjøl om du har rapportert sett vilt og skutt vilt, er det viktig at valdansvarlig følger opp med fellingsrapport til kommunen. Dette skal skje innen 14 dager etter endt jakt.

​- Mange jegere er flinke til å registrere "Sett elg"- og "Sett hjort"-skjema, enten på papir eller digitalt via settogskutt.no. Det kan føles unødvendig å måtte levere fellingsrapporten i tillegg til registreringa som allerede er gjort, men dette er faktisk forskriftsfesta, påpeker Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik i Naturdata AS til Hjorteviltportalen

I Hjorteviltforskrifta § 25 står det nemlig at valdansvarlig skal levere fellingsrapport til kommunen 14 dager etter endt jakt. Kommunen skal rapportere fellingsresultatet videre til Statistisk sentralbyrå via Hjorteviltregisteret. 

Avvik i rapportene​

- Levering av fellingsrapport er uavhengig av "Sett elg"- og "Sett hjort"-skjema. Men i Hjorteviltregisteret kan kommunen automatisk opprette fellingsrapport basert på felte dyr registrert på "Sett dyr"-skjemaet, opplyser Haukø og Tangvik. 

Naturdata påpeker at det kan være avvik mellom felte dyr på "Sett dyr"-skjemaet og fellingsrapporten/ fellingsresultatet. Det kan skje dersom ikke alle jaktfelt har meldt inn felte dyr, dersom et vald er med i et bestandsplanområde med fellesjaktavtale og felte dyr er meldt inn via andre vald, eller dersom felte dyr er kassert og oppført som fallvilt.

Feil fellingsrapport kan gi feil fakturering

For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta. Fellingsrapportene brukes gjerne som faktureringsgrunnlag når regning for fellingsavgifta skal sendes ut. Viltansvarlig i kommunen kan hente ut ferdige rapporter med fellingsavgiftsgrunnlaget fra fellingsrapporten i Hjorteviltregisteret - men er grunnlaget feil, kan også regninga bli feil.

Slik regelverket er i dag, skal valdansvarlig altså sende signert fellingsrapport til kommunen, som en kontroll mot "Sett dyr"-skjema og som grunnlag for fakturering av fellingsavgifta.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss