Menu

Tre norske ulvekull - uavklart jakt

  • Skrevet av 

Ulveforskerne fastslår at det er født minst tre helnorske ulvekull i år - kanskje helt oppe i seks. Men fordi flere av revirene tidvis bruker svenske områder eller ligger på grensa av ulvesonen, er det ikke avklart ennå om det blir åpna for jakt.

​​​​​​​Stortinget har vedtatt et bestandsmål på tre helnorske ulvekull innafor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge (ulvesonen) hvert år. Først når dette er oppfylt, åpnes det for jakt.

– Det er hittil påvist årsvalper i de tre helnorske revirene Østmarka (Oslo/ Akershus), Julussa og Osdalen (Hedmark). Østmarka-reviret ligger i helhet innafor ulvesonen, men både Julussa og Osdalen bruker områder innafor og utafor ulvesonen. For at et ulverevir skal regnes med i Stortingets bestandsmål må minst halvparten av flokkenes arealbruk være innafor ulvesonen. Derfor er det for tidlig å si om bestandsmålet er nådd, sier Rovdata-leder Jonas Kindberg til Rovdatas nettsider.

Muligens seks kull​​

I tillegg til disse tre, tror forskerne det også er født valpekull i Letjenna, Slettås og Rotna. Letjennareviret ligger innafor ulvesonen, mens ulvene i Slettås og Rotna de siste åra har brukt noen arealer på svensk side.

– I disse revirene kreves mer sporing og DNA-analyser før vi kan konkludere. På grunn av lite sporsnø er status for andre ulverevir på tvers av riksgrensa foreløpig lite kjent, sier prosjektleder for ulveovervåkninga Petter Wabakken hos Høgskolen i Hedmark.

Rovdata oppfordrer alle som ser ulv eller ulvespor til å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO), via Skandobs​ eller ta kontakt med Høgskolen i Hedmark, spesielt der det er mistanke om ulvekull.

Genetisk viktig ulv på vei​​

Ulveovervåkninga har ellers oppdaga en genetisk viktig ulv som kan være på vei inn i den sør-​​​Skandinaviske bestanden, melder Rovdata. Hannulven ble påvisti Härjedalen noen mil øst for svenskegrensa ved Røros i midten av november. Bare i løpet av fire dager gikk ulven fem mil sørover, noe som fikkFylkesmannen i Sør-Trøndelag​ til å midlertidig innstille jakta. Rovviltnemda åpna jakta igjen noen dager seinere.

I Telemark har DNA-prøver av en observert ulv i Fyresdal/ Nissedal påvist at denne er av svensk avstamning, og ikke finsk-russisk. Ulven ble både sett og fotografert, og man fant biologisk materiale slik at det kunne testes genetisk. Leder Jørund A. Ruud i rovviltnemda for region 2 sier nemda før jul derfor vil vurdere å åpne for lisensjakt, skriver Telemarksavisa​.

Synkende popularitet i Østmarka​

Det har i løpet av jakthøsten blitt tatt flere hunder av ulv, seinest i Hedmark og Østfold​. Holdningene omkring ulvens nærvær har også endra seg rundt Østmarka, også etter at ulvetispa i flokken ble drept i nødverge da hun angrep en jakthund. En rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at områdene øst for Østmarka (Rælingen og Enebakk) har blitt mer skeptiske enn Oslo-beboerne i vest.

- Ulvene var ganske så populære da de dukka opp i 2013, og vi lodda stemningen både i 2014 og i september 2015. Vi ser at et tydelig flertall fortsatt er positive til ulv i bydelene Alna og Østensjø; nesten uforandra sia 2013. Men på motsatt side av marka har meningene gått fra å være jevnt fordelt til å bli markert mer negative til ulv i Enebakk og søndre Rælingen, forteller NINAs seniorforsker Ketil Skogen til NINAs nettsider​.​

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss