Menu

Tid for gaupesporing

  • Skrevet av 

Kaldere vær utpå nyåret øker sjansene for bedre sporingsforhold. Rovdata oppfordrer alle som observerer flere gauper som går sammen til å melde ifra til Statens naturoppsyn (SNO). NJFFs mannskap gjør systematiske sporsøk over hele landet.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har i oppdrag å gjennomføre systematiske sporsøk etter gaupefamilier over hele landet i løpet av registreringsperioden. Personell fra SNO har ansvaret for å følge opp disse observasjonene i felt, og Rovdata kvalitetssikrer materialet som samles inn i felt. En rapport med resultatene blir publisert i midten av mai neste år, og danner grunnlag for neste års jakt.

– Dagens overvåking skjer med tilsvarende metoder som i Sverige. Vi vil som tidligere år slå sammen de norske dataene med tallene fra vårt naboland. Dette gir en felles oversikt over gaupebestanden på skandinavisk nivå, forteller Rovdata-leder Jonas Kindberg til Rovdatas nettsider.

Nye rutiner​​​​​​

Tidligere gikk mannskap fra NJFFs lokallag omfattende takseringslinjer i terrenget. Nå er modellen endra, slik at sporinga går over en lengre periode (fra 1. oktober til 28. februar) og er mer spissa mot aktuelle gaupeområder. GPS og sporlogger samt enklere registrering via rapportsystemet Skandobs forenkler jobben for sporingsmannskapet.

- NJFF skal bidra med kursing av mannskap som bidrar i felt. Rapportsystemet kan lastes ned gratis til din smarttelefon, og alle NJFF-medlemmer kan melde seg til innsats for sitt aktuelle fylkeslag og loggføre rapporteringa på Skandobs' med «NJFF» som tilhørighet. Registreringa bidrar med viktig kunnskap om endringer i gaupebestanden, og kan gjøres som forberedelse til lisensjakta, sier viltkonsulent Webjørn Svendsen i NJFF.

Frister med bonus

​Sporingsansvarlig Tormod Pedersen i NJFF Oppland forteller at de i tillegg har fått med rovviltnemda på ei bonusordning med 1.000 kr til dem som melder fra om ei familiegruppe med gaupe. Sist vinter ble det påvist spor etter sju gaupefamilier i fylket.

- For å få bonusen må familiegruppene meldes til sporingsansvarlig i den lokale jeger- og fiskerforening samt til Statens naturoppsyn, slik at naturoppsynet godkjenner observasjonene. Vi må til enhver tid ha oversikt over hvem som melder, dato og sted for å kunne utbetale bonusen. Sist vinter godkjente naturoppsynet totalt 52 sporobservasjoner, og fylkeslaget kunne dermed betale ut 52.000 kroner i «premie» til medlemmer i lokalforeningene, forteller Pedersen til Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging).  

Meld inn via Skandobs​

​Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 65 familiegrupper av gaupe i landet, mens det i 2015 ble registrert 60,5 familier (totalbestand: ca 350 individer). Ei familiegruppe består av ei morgaupe i følge med en eller flere unger. Rapporter fra publikum om synsobservasjoner og sporfunn via Skandobs-appenSkandobs' nettsider eller til SNOs rovviltkontakter gir nyttig og viktig informasjon for overvåkinga.​

Gaupa er sky og det vanligste er å komme over spor i snøen. Sporavtrykket er svært likt avtrykket til en vanlig huskatt, bare mye større: Gaupesporet har fire synlige tær, der den ene av de to midtre tærne («langfingeren») sitter litt lenger fram enn den andre. Dette gir et asymmetrisk og nokså rundt sporstempel. Avtrykket måler som regel 8-10 cm i diameter. Gaupeungene går ofte i moras fotspor for å spare energi, så sporet må følges et stykke for å fastslå om det er en eller flere gauper. Når underlaget blir fastere, som ved kryssing av vei og i barskog, vil ungene ofte slutte å gå i moras spor.

​Her kan du lese mer om årets kvoter til gaupejakta​.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss