Menu

Genetisk viktig ulv er ulovlig drept

  • Skrevet av 

I november meldte svenske myndigheter at en hannulv innvandret fra den finsk/russiske bestanden var påvist i Jämtland og Dalarnas län. Nå viser overvåkningsarbeid i Norge og en rask og effektiv etterforskning fra politiet i Hedmark at den verdifulle ulven er ulovlig drept i Trysil.

Under sporing av en innvandret ulv fra Finland/Russland i forrige uke ble en større blodansamling funnet i tilknytning til sporene. Kvelden 20. desember ble blodet bekreftet å være fra den genetisk viktige ulven. Hendelsen bekrefter et nytt tilfelle av ulovlig avliving av ulv i Skandinavia.

– Akkurat denne ulven hadde i tillegg en særlig genetisk verdi, og kunne vært et meget viktig bidrag til den Sør-Skandinaviske ulvebestanden. Denne ulovlige handlingen har hindret tilførsel av større genetisk variasjon i ulvebestanden, sier Terje Bø, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Innvandrende ulver fra den finsk/russiske bestanden er viktige for å kunne tilføre ulvebestanden i Sør-Skandinavia nye og «friske» gener som kan bidra til å bevare ulvebestanden, og kalles genetisk viktige ulver.

Hedmark politidistrikt har siktet en mann i 40-åra fra Trysil for ulovlig jakt på fredet vilt.

– Gode overvåkningssystemer og godt politiarbeid har ført til rask avdekking av den ulovlige avlivingen, sier Terje Bø.

Pressemelding fra Hedmark politidistrikt.

Samordnet overvåkning

Da den genetisk viktige ulven ble påvist på svensk side ble norske myndigheter umiddelbart varslet. Ettersom ulven ikke var langt fra grensen mot Norge ble overvåkningsarbeidet intensivert på norsk side, slik at miljøforvaltningen kunne være forberedt dersom ulven krysset grensen.

Den 17. desember ble det observert en ulv i Engerdal kommune. Ut fra observasjonen og sporing på stedet ble det vurdert som sannsynlig at ulven kunne være den samme som svenske myndigheter tidligere hadde meldt om.

Statens naturoppsyn (SNO) samlet inn DNA-prøver fra ulven, som ble sendt til Rovdata i Trondheim for analyse. Mens analysearbeidet pågikk forberedte Miljødirektoratet merking av ulven med radiosender. Miljødirektoratet sendte også en anbefaling til Klima- og miljødepartementet om midlertidig stans i pågående lisensfelling i området. Lisensfellingen ble stoppet ved vedtak fra Klima- og miljødepartementet den 18. desember, og senere samme dag rapporterte Rovdata at DNA-analysene bekreftet at det var den genetisk viktige ulven som var observert i Engerdal.

I Rovbase kan du se kart over observasjoner av ulven.

Ulvesporene forsvant

På oppdrag fra Miljødirektoratet fortsatte SNO sporingsarbeidet utover kvelden den 18. desember og på morgenen den 19. desember. Hensikten med den intensive oppfølgingen var å lokalisere ulven og vurdere muligheten for å merke den med radiosender allerede samme dag.

Sporingsarbeidet var vanskelig, og vær og føreforholdene gjorde at det ikke var mulig å følge sporene nøyaktig, men arbeidet førte til at den større blodansamlingen ble funnet i tilknytning til sporene fra ulven. På bakgrunn av omstendighetene ved funnet ble politiet varslet, og prøver av blodet ble sendt til Rovdata for analyse.

Da analyseresultatet bekreftet at blodet var fra den genetisk viktige ulven ble resultatene fra sporingsarbeidet og DNA-analysene overlevert til politiet for deres videre undersøkelser.

Viktige ulver

Den sør-skandinaviske ulvebestanden er re-etablert ved fredningstiltak i både Sverige og Norge, som har gitt mulighet for innvandring av ulv fra den finsk-russiske bestanden. Bestanden i Sør-Skandinavia er likevel innavlet, ettersom få innvandrede ulver har klart å reprodusere seg, og de fleste av ulvene i Skandinavia er dermed i nær slekt.

Det er derfor et felles mål for myndighetene i Sverige og Norge å legge til rette for naturlig innvandring av ubeslektede ulver. Også finske myndigheter har lagt opp til å ta slike hensyn til norske og svenske behov i sin forvaltningsplan for ulv. I Norge og Sverige er det laget en avtale mellom begge lands miljømyndigheter som skal sikre samarbeidet. 

Miljødirektoratet vil fortsette samarbeidet med svenske og finske myndigheter for å gi genetisk viktige ulver mulighet til bidra til bestanden.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss