Menu

- Redd rådyrkalvene

  • Skrevet av 

Den første slåtten kan i enkelte områder ta livet av så mye som 40 prosent av rådyrkalvene. Med enkle grep kan det dystre tallet reduseres betydelig. NJFF oppfordrer jegerne til å ta ansvar.

​​​​​Ei frodig eng er for rågeita et yndet sted å hjemme sine nyfødte kalver. Det høye gresset gir godt skjul mot rovdyr den første tiden etter fødselen, når kalvene er mest sårbare. Ofte sammenfaller dette med den første slåtten. Da kan et slikt valg av skjulested bli skjebnesvangert.

– Rådyrkalvene er fra naturens side utstyrt med en trykkerefleks. I denne perioden vil de dermed ikke flykte når slåmaskinens skarpe kniver nærmer seg, sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen.

Kraftig innhogg

Nest etter rødreven, er det trolig slåmaskinen som tar livet av flest rådyrkalver, ifølge viltkonsulenten. Beregninger utført av Norges Skogeierforbund viser at opp mot 30–40 prosent av killingene i enkelte områder blir drept i førsteslåtten.

– I flere fylker har vi eksempler som viser at det i enkelte jaktområder blir drept flere killinger med slåmaskin enn det blir felt om høsten. For bonden betyr det risiko for ødelagt fôr og forgiftning av husdyr. For jegerne er det en ekstra avgang i bestanden, som ellers kunne bidratt til økt jaktopplevelse og jaktutbytte, sier Svendsen.

Små grep – stor gevinst

Jo tidligere førsteslåtten er, desto større er faren for at det går galt. NJFF mener jegerne kan spille en nøkkelrolle for å forhindre den utilsiktede nedslaktingen. Et eget informasjonshefte med råd og tips distribueres denne måneden med Jakt & Fiske.

– Det positive er at man ved hjelp av svært enkle grep kan bidra til å redusere problemet betydelig. Grovt sett handler det om å gjennomføre tiltak som uroer rågeita kvelden og natten før slåtten. Hvis hun opplever enga som utrygg, er det sannsynlig at kalvene blir lagt et annet sted. Det bør være en overkommelig oppgave for jaktlag og foreninger å få til et samarbeid med grunneierne om dette. Det er få andre viltstelltiltak som med så liten innsats vil kunne gi såpass stor effekt, sier Svendsen

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss