Menu

Hvem røver rypereirene?

Som mange av oss vet har høgskolene i Nord-Trøndelag og Hedmark i en årrekke dokumentert hvilke predatorer som røver eggene  blant våre skogsfugler.

Et prisverdig og viktig arbeid som jegerstanden har satt pris på. Arbeidet har gitt oss jegere en mer bevisst holdning til predatorjakt på de riktige eggrøverne. Smårovviltjakta har blusset opp i Norge med Stjørdal og jaktivarnes.no som en pioner i hvordan dette kan gjennomføres. De har holdt på i fem år og siste region som kastet seg inn i kampen mot smårovviltet er Lierne i Nord-Trøndelag.
 

Rypa i fokus

Nå ønsker altså høgskolene å få det samme arbeidet utført i fjellbandet med fokus på rypa i Snåsafjella.
Jakt og Fiskeavisa deler derfor oppfordringen fra høgskolene for å få fjellfolk til å rapportere inn rypereir som kan overvåkes. Oppfordringen gjentas uavkortet nedenfor.
 

Innrapportering av reirfunn fra rype:

 
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nå Nord universitet, har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera. Totalt har det i Trøndelagsfylkene de siste fem årene blitt fulgt opp til sammen godt over 150 reir fordelt på artene storfugl, orrfugl, lirype og jerpe. Noe av målsettingen med dette arbeidet er å kunne si noe om størrelsen på eggtapene og hvilke arter det er som røver reirene. Slike data vil være viktige for de ulike grunneierne når jaktuttaket på hønsefuglene skal fastsettes og ved eventuell predatorkontroll. 
 
I år vil det i Snåsaområdet fokuseres kun på rypereir og det vil derfor settes stor pris på om du melder fra hvis du finner reir fra rype. Forutsatt grunneiers tillatelse og at det er praktisk gjennomførbart, vil vi ved innrapportering av reir forsøke å følge utviklingen på reiret med viltkamera.
 
Innrapportering av reirfunn kan rettes til Fjellstyret i Snåsa v/Lisbeth (tlf. 95904755) eller Thomas Rohde (tlf. 48246528).
 
Spørsmål om prosjektet i Nord-Trøndelag kan rettes til Pål Fossland Moa (tlf.: 45613872).
 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss